Ordningsregler– Läs innan du skriver!... Ämnen | Startsidan | 1d  3d  7d | Sök
Anbytarvärd | Användarkonto | Logga ut

Anbytarforum » Ordningsregler– Läs innan du skriver!  

Författare Meddelande
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Admin
(Admin)
Anbytarvärd
Postat måndagen 17 oktober 2011 - 22:18  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Ordningsregler på Anbytarforum
Beslutade av styrelsen 2011-09-25
 • Forumets ämne är släktforskning!
 • Dina inlägg ska alltid syfta till utbyte av tankar, idéer och information för släktforskare. Inläggen får inte innehålla reklam, uppmaningar eller propaganda.
 • Skriv endast om avlidna personer och undvik uppgifter där nu levande personer kan känna sig kränkta. Lägg inte ut e-postadresser eller kontaktuppgifter till andra personer.
 • Svenska är grundspråket, men även norska, danska och engelska får användas i alla diskussioner.
 • Du ska alltid svara direkt på Anbytarforum, om inte uppgifterna är så känsliga eller så omfattande att kontakt via privat e-post är att föredra.
 • Posta inte samma inlägg i flera diskussioner. Minimera antal inlägg och innehåll i varje inlägg. Posta aldrig samma inlägg eller hänvisa till en första fråga flera gånger.
 • Du ansvarar för dina egna inlägg och kan inte i efterhand begära att de raderas eller ändras.
 • Innan du skriver en fråga på forumet - sök igenom Anbytarforum och Rötter efter svaret på frågan. Svaret på din fråga kanske redan finns!
 • Källhänvisningar bör alltid lämnas, både när du ställer frågor och när du besvarar frågor.
 • Skriv inte hela ord eller meningar med stora bokstäver i inläggen.
 • Håll en vänlig ton i kontakt med andra anbytare. Personangrepp är inte tillåtna!
 • Till hjälp på Anbytarforum finns Anbytarvärden och ett flertal Moderatorer. De svarar på frågor, ger tips och råd och kan vid behov t ex flytta felplacerade inlägg.
 • Profilen ska hållas uppdaterad med korrekt adress och e-postadress. Användarkonton med felaktiga uppgifter kan tillfälligt stängas tills anbytaren meddelat korrekta uppgifter. Personuppgifter ska även de vara korrekta och får inte raderas i efterhand. Ev. porträtt ska vara just ett porträtt av anbytaren. Profilen får inte innehålla stötande material eller reklam.
 • Ditt konto kan bli avstängt om du inte följer ordningsreglerna, bryter mot upphovsrätten eller uppträder brottsligt eller störande på forumet. Varningar kan utdelas av Anbytarvärden, Förbundsforumsvärden och Moderatorerna.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Admin
(Admin)
Anbytarvärd
Postat måndagen 17 oktober 2011 - 23:12  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Rules and Regulations of Anbytarforum
 • The topic of Anbytarforum is genealogy.
 • The purpose of your messages in the forum shall always be exchange of thoughts, ideas and information among genealogists. The messages must not contain any advertisements, calls or propaganda.
 • You may only post information or data about deceased persons. Avoid posting information that can violate living persons. Do not post other people's e-mail addresses or contact information.
 • The preferred language is Swedish, but Norwegian, Danish and English may also be used in the discussions.
 • Always write your answer in Anbytarforum. However, if the information is sensitive or extensive, a contact through private e-mail is preferred.
 • Do not post the same message under several topics. Minimize the number of posts and try to keep each post short. Never post the same message or refer to an earlier message several times.
 • You are responsible for your messages and you cannot request deletion or changes of a message afterwards.
 • Always give source references, both then you are asking and replying to questions.
 • Do not write whole words or sentences with capital letters in the messages.
 • Keep a nice and polite tone in your contacts with other users of the forum. Personal attacks are not allowed!
 • There is a host of Anbytarforum and several moderators offering to give help to the users. They can answer questions and give tips and advices, move messages and so on.
 • Your profile have to be updated with your correct address and e-mail address. Accounts with incorrect information can temporarily be closed until the user has given the correct information. Your personal data in the profile must be correct and you may not delete them after your account has been approved. Any portrait shall be a portrait of the user. The profile must not contain any offensive material or advertisements.
 • Your account can be closed if you do not follow these rules, violate any copyright or behave delinquent or disagreeable in the forum. Warnings will be distributed by the host or moderators of Anbytarforum or Förbundsforum.