Uppbördsman Ämnen | Startsidan | 1d  3d  7d | Sök
Anbytarvärd | Användarkonto | Logga ut

Anbytarforum » Yrken » Yrken U » Uppbörds- » Uppbördsman « Föregående Nästa »

Författare Meddelande
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Maria Rufelt Malmsten (Mariarm)
Postat fredagen 06 februari 2004 - 09:45  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej
Jag undrar om uppbördsman är det samma som skatteindrivare? Kan man hitta uppgifter om vilka uppbördsmän som fanns under viss period och i vilken socken eller härad de verkade i. Jag har en Petter Johansson som står som uppbördsman i födelseboken i Gamleby 1713.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Lena Larsson (Lenala)
Postat fredagen 06 februari 2004 - 18:26  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej Maria!
Jag kan inte vara till någon hjälp och svara på din fråga, men jag kan tala om att jag hade en liknande förfrågan här i anbytarforum i september-03, fick dock inga svar.
I mitt fall var det en person som kallades uppbördsskrivare, och min tanke var liknande din att det kunde vara detsamma som skattskrivare/häradsskrivare.
Se gärna mitt inlägg under rubriken uppbördsskrivare.

Mvh Lena
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Bo Berndtsson
Postat fredagen 06 februari 2004 - 19:02  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Uppbördsman.
1. I allmänhet person, som omhänderhar, ansvarar för och redovisar viss materiel eller penningmedel.
2. Vid marinen finnes en mängd olika förråd, företrädesvis spannmåls-, proviant-, beklädnads-, sängpersedel- och sjukvårdsförråd samt å flottans varf inventarie- och materialförråd, hvilka alla omhänderhas af olika uppbördsmän, merendels marinintendenter eller underofficerare.
Ombord å flottans fartyg benämnas inventarieuppbördsmännen:
artilleriuppbördskonstapel, uppbördsskeppare, torpeduppbördsman, minuppbördskonstapel, uppbördsstyrman, gnistuppbördsman, uppbördsmaskinist, uppbördselektriker och uppbördstimmerman. Förrådsuppbördsman är fartygsintendenten eller, där sådan ej finnes, en underofficer som redogörare. Å smärre fartyg handhar samma person flera uppbörder.

Nordisk Familjebok, 2:a uppl.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Leif G:son Nygård
Postat fredagen 06 februari 2004 - 20:04  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Ur Sveriges Finansrätt (1887) af Lars Gustaf Linde (Första kapitlet, Finansiella Administrationsverket § 7, Inledning s. 16), hämtar jag följande:

"Ehuru framställningen om embetsmännen tillhör den del av förvaltningsrätten, som kallas administrativrätt i inskränktare bemärkelse, vilja vi likväl, för att ej lemna en lucka i den allmänna öfversigten, först göra en framställning af den organisation eller de former, under hvilka den finansiella förvaltningen rörer sig, innan vi öfvergå till de ämnen, som utgöra finansrättens innehåll. Vi hafva vid den finansiella förvaltningen att skilja emellan 1) centrala embetsverk och 2) lokala myndigheter och tjänstemän, nämligen: a) länsstyrelserna och b) uppbördsmän och förvaltare, hvilka kunna vara tillsatta dels för allmänna kronouppbörden, dels för särskilda uppbörds- och förvaltningsgrenar, af hvilka de förra sortera under länsstyrelserna, men de senare direkt under de centrala styrelseverken [..].

Längre fram i boken (s. 58-79) kan man sedan läsa om de uppbördsmän och förvaltare som fanns för bl a den allmänna kronouppbörden: landträntmästare, kronofogde, häradsskrifvare och uppbördsmän i städerna; kamrerare, revisor (=bokhållare), kammarskrifvare, uppbördskommissarie och stadsfogde.

I alla fall när det gäller städerna, borde uppgifter om dess uppbördsmän och förvaltare finnas upptecknade i vissa, genomarbetade stadsmonografier. För landsbygden är det förmodligen marigare att hitta uppgifter om dem. Kanske kan det finnas personalförteckningar i länsstyrelsernas arkiv på landsarkiven?

Mvh / Leif

Skriv ditt meddelande här
Write your message here
Meddelandetext:
Message text
Fetstil Kursiv Understruken Skapa en hyperlänk Infoga en clipart-bild Citera
ß Ü Å Ä Æ Ö Ø ü å ä æ ö ø ç

Användarnamn:
User name:
Information:
Du behöver ett användarkonto för att kunna skriva meddelanden här. Klicka här för mer information.
You need a user account to post messages here. Click here for more information.
Lösenord:
Password:
Alternativ: Aktivera HTML-kod i meddelanden
Gör om webadresser till klickbara länkar
Åtgärd: