Vad var den storsta anledningen till ... Ämnen | Startsidan | 1d  3d  7d | Sök
Anbytarvärd | Användarkonto | Logga ut

Anbytarforum » Länder » USA » ARKIV - USA » ÄLDRE inlägg - Manuellt arkiverade » Äldre inlägg 2000-2005 (Arkiv) » Vad var den storsta anledningen till emigrationen? « Föregående Nästa »

Författare Meddelande
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

John Kallin
Postat tisdagen 31 december 2002 - 02:22  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Jag bor i USA med min fru som ar fodd har. Hennes slakt harstammar ifran Sverige. Hennes mor och far foraldrar havdar att deras forfader lamnade Sverige (the old country) framst p.g.a religiosa skal som att det inte radde religionsfrihet i Sverige. Jag undrar om nagon vet nagot om detta da jag aldrig last nagot om detta i historiebockerna hemma. Jag har alltid trott att det var i forsta hand och aven framsta, ekonomiska skal till att Svenska folket emigrerade. Om nagon vet mer an jag sa ar jag valdigt tacksam for information.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Maud Svensson (Mausve)
Postat tisdagen 31 december 2002 - 09:12  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej John,
den främsta anledningen till den svenska Amerika-emigrationen var utan tvekan de fattiga förhållandena i hemlandet, men det fanns i en del fall även religiösa skäl till utvandringen.
Frireligiösa samfund som höll egna gudstjänster och praktiserade vuxendop (baptisterna) var åtminstone kring 1800-talets mitt inte tillåtna enligt gällande religionslagstiftning. Jag kan i skrivande stund inte finna uppgift om exakt när denna lag upphävdes, men har forskat i en skånsk familj som omvändes till baptismen på 1850-talet och 1872 valde att lämna landet "illegalt", d v s utan att skaffa flyttningsbetyg hos församlingsprästen. De reste till Köpenhamn och tog sig därifrån över till Rhode Island, som vid den tiden var baptismens starkaste fäste i USA.

Den första svenska baptistförsamlingen bildades 1848 av sjömannen och lekmannapredikanten Fredrik O Nilsson (1809-81) som därför landsförvisades 1850. Efter några år i Danmark emigrerade han till USA 1853 där han slog sig ner i vid Lake Waconia, Minnesota, och grundade flera baptistförsamlingar i delstaten. På vägen till Minnesota träffade han i Burlington, Iowa, en svensk emigrant vid namn Anders Pettersson, en östgöte som i det nya hemlandet kom att gå under namnet Andrew Peterson. Denne man följde med Nilsson till Lake Waconia och förde i 44 år, från 1854 till sin död 1898, dagbok över sina förehavanden i det nya landet, dagliga noteringar om stort och smått.

Denna dagbok, eller rättare sagt dagböcker - elva tjocka volymer - finns bevarade och översatta i Minnesota Historical Society Library i St. Paul. Astrid Lindgren fördjupade sig i dem under några aprildagar år 1948 och ger ett förtjusande referat i ett kapitel i sin bok "Samuel August i Sevedstorp och Hanna i Hult". Hon skriver där: "Några månader senare gjorde Vilhelm Moberg det också (fördjupade sig i dagböckerna, min anm) och mycket mera omsorgsfullt än jag, vilket är en lycka för oss alla som älskar Mobergs utvandrarböcker."

Om jag nu minns rätt så är det hos Moberg Kristinas morbror Daniel som läser Bibeln för en liten skara sockenbor, vilket föranleder hembesök och fördömanden av prästen. Denna förföljelse av hans religiösa övertygelse är anledningen till Daniels utvandring till Minnesota, tillsammans med bland andra Karl Oskar och Kristina.

Mvh/Maud
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Hörnlund
Postat tisdagen 31 december 2002 - 20:18  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej John, jag skulle vilja lägga större vikt vid problemen att försörja sin familj än religionsfriheten i det gamla Sverige. Det var i och för sig ett problem för många, men främst var det missväxt som orsakade två stora vågor av utvandring under 1800-talet. Störst problem utvandring skedde från Småland och Värmland men även andra delar av landet fick problem med matförsörjningen. När så industrialismen kom igång och man började få positiva signaler från släktingar i "det nya landet" så var det många som ville pröva lyckan.

HAPPY NEW YEAR
GUTEN RUTSCH
Olle
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Elisabeth Thorsell (Elisabeth)
Postat tisdagen 31 december 2002 - 22:16  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Den information som finns på Svenska Emigrantinstitutets hemsida kan nog ge mer detaljerade uppgifter om orsakerna till utvandringen.

Det går att från statistik och historia belägga trender och utveckling, men samtidigt var ju varje utvandring ett individuellt beslut, som det kan vara svårt att få rätt på orsakerna till.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Lars Göran Larsson
Postat onsdagen 01 januari 2003 - 02:07  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Här har Du lite info runt lagar mm som skulle skydda "Fädernas kyrka"

· Konventikelstadgan. (konventikel betyder religiöst möte). Denna lag antogs i början av 1700-talet och upphävdes först 1858. För den som ledde ett religiöst möte var straffet vid första resan 200 daler silvermynt eller fängelse vid brist på pengar. Andra resan blev det tre veckors fängelse och vid tredje resan landsförvisning i minst två år.
För åhörare stadgades straff på 40 mark silver mynt, vid andra resan dubbelt, tredje resan fyradubbelt osv.

· Lagen om landsförvisning för spridande av villfarande lära och lansförvisningsstraff för den som övergick från landets kyrka till annat trossamfund.
Lagen avskaffades genom Lagen för främmande trosbekännare 1860

· Ända fram till 1855 gällde förbud för svenska lutherska medborgare att besöka annat kyrkosamfunds gudstjänst

· Sakramentslagen från 1855 (Missgärningsbalken kap 1 § 2) var avsedd att göra slut på separatisternas privata nattvardsgång. Upphävdes med den nya strafflagen 1864.

· Tvång till nattvardsgång i kyrkan. Upphävd genom kunglig förordning 1863

Religionsstadgan från 1735. Denna stadga gällde även efter det att konventikelplakatet upphävts 1858. Enligt denna stadga behövde man inte uppenbarligen förgå sig genom att deltaga i ett möte "det var nog att man misstänktes att i hemlighet hysa någon avvikande mening, för att man skulle kunna bli inkallad för kyrkoherden och remitteras vidare, undan för undan till världslig rätt"

Klippt från internet "Gnestabygden"

Många emmigrerade av religiösa skäl även om de ekonomiska troligen var viktigast för de flesta.Stora vågor av emmigranter for ju dessutom efter att lagarna upphävts.

Kolla också Bishop Hill på nätet. Intressant för dem med rötter i Hälsingland
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Lars Göran Larsson
Postat onsdagen 01 januari 2003 - 02:09  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Lite väl många m i emigranter ovan. Sorry
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

John Kallin
Postat lördagen 04 januari 2003 - 02:29  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Jag vill tacka for alla inlagg. Jag finner detta mycket intressant och kommer med utgang fran den information jag nu fatt fortsatta att forska i detta. Jag ar mycket imponerad av den respons jag fatt pa sa kort tid. Om nagon har mer info eller lankar sa ar jag mycket tacksam for det.

Gott nytt ar /John