Svea hovrätt Ämnen | Startsidan | Sök
Anbytarvärd | Användarkonto | Logga ut

Anbytarforum » Källor » Arkiv och bibliotek » Svea hovrätt « Föregående Nästa »

Författare Meddelande
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Niclas Rosenbalck
Postat lördagen 15 december 2001 - 12:15  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande

Är det någon som forskat i Svea hovrätts arkiv? Vilka äldre källor (domböcker) finns bevarade för hovrätten ? Har en hänvisning till Svea hovrätts register Janus Regius DI:1 1614-1705 (SVAR) att det år 1630 8/12 togs upp om ett dråp som en Bastian Mattsson varit inblandad i, vidare hänvisas till LB 64 n 6, sentens 1632 29/1. Detta efter nämnda register som SVAR har på mikrofiché. Uppgifterna har jag fått i andra hand av en annan släktforskare och undrar nu om det finns bevarat något dommål i nämnda sak i Svea hovrätts arkiv eftersom namnet bars av en samtida förfader till mig. Vad är dessutom Janus Regius ?

Mvh Niclas R.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Annika Davidsson
Postat lördagen 05 januari 2002 - 11:07  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande

Hej Niklas!
Enligt SVAR:s pärm domstolsarkiv flik 4 är Janus Regius en liggare över instämda och vädjade mål till Svea hovrätt. Registret är ordnat efter sökandens förnamn. Man får uppgift om tiden då målen först inkommit till hovrätten om domarna samtom akternas plats i Libri causarum EVI2aa
Mvh Annika
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Åke Tilander
Postat lördagen 05 januari 2002 - 22:27  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande

Hej!

Finns det ett liknander register som Janus Regius för Göta hovrätt? Jag har sökt på NAD utan att hitta det, men det beror säkert på att jag sökt på fel sätt.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Niclas Rosenbalck
Postat fredagen 02 maj 2003 - 11:06  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande

Har någon forskare använt sig av Svea hovrätts äldre arkiv och kan berätta vad där finns för material. Hovrätten grundades 1614 och handlingar borde således finnas ifrån denna tid. Jag har hört att arkivets äldre handlingar ska vara brandhärjat (eller starkt utgallrat) varför jag gärna vill veta vad som finns bevarat, ex. om där finns rannsakningsprotokoll liknande senare Göta hovrätts arkiv, om inlagor i brottsmål eller om där enbart finns hovrättens slutliga dom som skickades tillbaks till underrätten.
Intresset baseras främst av att Svea hovrätt var den instans dit dommål skickades ifrån områden som ifrån 1634 kom att falla under Göta hovrätts jurisdiktion.

Finns det dessutom någon bra handledningslitteratur om Svea hovrätts arkiv?

mvh Niclas Rosenbalck
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Dag M. Hermfelt
Postat måndagen 05 maj 2003 - 09:20  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande

Hej Niclas!
Du kan få detaljerade uppgifter från Riksarkivet om vad för äldre material som ingår i Svea hovrätts arkiv och om vad som finns där av intresse för forskning exempelvis i landskapet Småland. Det finns sedan några år flera tryckta beståndsöversikter för Riksarkivet. Innan Göta hovrätt instiftades 1634, med säte i Jönköping, tog Svea hovrätt upp mål som rörde de sydligare landskapen. I serien Liber Causarum har jag själv funnit mycket intressant och givande material från Småland med genealogisk räckvidd.
Hälsningar
Dag M. Hermfelt
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Tony Jonsson
Postat torsdagen 15 januari 2004 - 18:57  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande

Jag håller på att renskriva de skrivelser från Svea Hovrätt som finns bevarade på Landsarkivet i Härnösand, sign. GB landskansli DIIa:1-25 (1635-1736) och verket omfattar totalt 25 volymer. Jag kommer att ge ut materialet på CD och det kommer även att innehålla ort- och personregister.

Mvh Tony Jonsson
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Mikael Persson
Postat fredagen 16 januari 2004 - 10:58  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande

Hej Tony!

Det låter klart intressant! Har du någon uppfattning om när det kan tänkas vara klart?

Hälsningar,
Mikael!
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Karin Jegelius (Karinj)
Postat fredagen 16 januari 2004 - 11:55  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande

Spännande!
Vilka geografiska områden gäller det?
(Kanske en dum fråga men....)
Mvh
Karin
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Tony Jonsson
Postat fredagen 16 januari 2004 - 12:00  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande

Hej Mikael!
Min första tanke är att ge ut materialet per volym, alltså i den takt som varje volym blir klar. Eller då helt enkelt hela volymerna 1-25. Men hur lång tid dessa tar tillsammans har jag faktiskt i dag ingen uppfattning om. Jag kommer att meddela när varje volym blir klar i så fall.
Volym DIIa:1 1635-1647 är på drygt 230 sidor och jag beräknar att vara klar med den i mars månad.

Mvh Tony
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Tony Jonsson
Postat fredagen 16 januari 2004 - 22:05  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande

Hej Karin!
Det är inte alls en dum fråga om vilka geografiska områden det omfattar! Jag borde ha angivit detta i mina tidigare inlägg.
Det gäller landskapen Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och Ångermanland. De två sistnämnda tillhörde Gävleborgs län fram till och med 1723, om jag inte tar fel, då Västernorrlands län blev eget 1724. Jag antar, har inte forskat vidare på det, att Medelpad och Ångermanland ingår i serien även från 1724 till 1736.

Mvh Tony
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Karin Jegelius (Karinj)
Postat fredagen 16 januari 2004 - 22:15  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande

Tony! Tror du att man med lite tur kan hitta uppgifter från norra Dalarna också eller hör det till något annat distrikt?
mvh
Karin
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Niclas Rosenbalck
Postat fredagen 16 januari 2004 - 22:34  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande

Hej Tony!
Vad är det exakt för material du excerperar? Är det avkunnade domar ifrån Svea hovrätt eller vad innehåller materialet?

En fråga som möjligen anknyter sig till det material du går igenom är kanske följande notis (nämnd här):

"Den 10 April 1635 Härnösand Den anklagade Tattarahövidsmann Sven Isachsson från Uppland i Bärlinge socken saman med sitt följe fången och förd till rätta
Brott: Stulit ifrån några fattige Crononf skattskyldiga undersåtar uti Västerbotten penningar och kläder värde 25 D 3M Kmt Harför är deras anförare Sven Isachsson efter der 6cap i tjuvnad -blk
CL5351"

Kan denne tattarhövidsman återfinas i ditt material ?

vänligen
Niclas Rosenbalck
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Tony Jonsson
Postat fredagen 16 januari 2004 - 22:45  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande

Hej Niclas!
Ja, det är avkunnande domar från Svea Hovrätt men det finns också de domar som togs upp där och sändes vidare till Kungliga Hovrätten för vidare utslag.

Jodå, den första domen som finns i breven är just Sven Isaksson. Här nedan följer domen. Jag kommer att normalisera stavningen på personer och orter i avskrifterna. Eller tycker Du att man skall bibehålla namn- och ortsskicket i sin helhet?

En doom ifrå Hernösand, öffuer een Tattarehöfuitzman be:dh Sven Isaksson, som är bliffuin medh sitt medhföllie och partij fången och fördh till rätta, huilka haffua stulit ifrån några fattige Cronones skälskyllige Undhersåtar i Ångermanlandh och uthij Westerbottenn, Sölffuer penning:r och Cledhe, det denn ij handom tagit är, och aff Rätten wärderat till 25 d[aler] och 3 m[arker] koppar penning:r, Hwarföre deras anförere Sven Isaksson är dömbdh effter thet 6 Capit: i Tiuffua B:
RESOLUTIO: Tiuffwen Sven Isaksson, kann icke benådas utan skall andhrom till warnagel ophängias, Och flijtigt förmanas att bekiänna hwadh missgierning:r han wart medh der andhra, huilka skola ståå honom till muns, Och de som dödhen förtiennt haffua skola dömas och domen till dänn Kongelige Hoffret försändas, der andhra som mindher ondt giort haffua, skole förwijsas Konungarijket.
Den 6 maij blef han ophengdh i Hernösand.


Aff Stocholm then 10 Aprilis åhr 1635.
Gävleborgs landskansli DIIa:1 sid. 2.

Bästa hälsningar,
Tony Jonsson
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Niclas Rosenbalck
Postat lördagen 17 januari 2004 - 11:39  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande

Hej Tony!

Tack för informationen. Jag glädjer mig åt din kommande CD, den verkar bli en guldgruva för forskare.
Vad gäller normalisering av ort- och namnstavning sä är det bra att göra detta i själva registret, men i texten kan det lätt bli anakronistiskt om övriga ord bibehåller originalstavning. En variant är att ha ett normaliserat register (ev. med namnvarianterna nämnda) och i texten på något vis markera namnet, ex. kursivera/understruka, för att göra det lättare att hitta just hänvisningen.

goda hälsningar
Niclas
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Tony Jonsson
Postat lördagen 17 januari 2004 - 19:06  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande

Hej Niclas!
Ja, jag hoppas att detta verk kommer att vara till nytta för forskare. Det finns mycket "kött på benen" att hämta! Det kan nog vara klokt att bibehålla stavningen på orter och personnamn. Namnen har jag markerat med fetstil och orter kursiverat. Själva registret kommer jag att normalisera vad gäller ort- och personnamn.

Mvh Tony
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Tony Jonsson
Postat tisdagen 20 juli 2004 - 03:56  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande

Hej gott folk!
Nu har jag excerperat den första volymen 1635-1647 och håller nu på som bäst med korrekturläsning samt bearbetning av ort- och personregistret samt en förteckning över de målen som togs upp. Antalet sidor kommer att ligga på omkring 135-140 med registren. Tilläggas bör att det är även landskapen Västerbotten och Norrbotten, vilket jag glömde att nämna i tidigare ovanstående inlägg.
Jag ämnar att vara klar med materialet till försäljning i augusti månad och för den som är intresserad av ett ex på CD kan gärna höra av sig till mig via e-post: tjg@harnosand.org eller brevledes på adressen, Åsen 1010, 870 10 Älandsbro. Tänkt pris för CD-skivan är 150:- och det inkluderar då även portot.

Mvh Tony Jonsson
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm (Smol)
Postat onsdagen 15 juni 2005 - 10:51  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande

Ovan omtalas registret JANUS REGIUS. Har nu den del som avser 1614-1705 som hemlån.
("Lånenummer S 5949, och omfattande 13 kort).
Då jag är intresserad av det material som förekommer från det senare Göta Hovrätts-området, kan jag meddela att registrerade "causa" fram t o m 1634 endast är ett 50-tal. Då jag själv ej varit inne i materialet, är min fråga om alla mål är registrerade i detta register, eller om det kan finnas ytterligare mål i Svea Hovrätts arkiv från det senare Göta Hovrätts-området?
Någon som har erfarenhet?
Vänligen,
Olle Elm
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm (Smol)
Postat lördagen 16 juli 2005 - 23:35  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande

Rättelse:
När jag nu gått igenom alla 13 korten i JANUS REGIUS vill jag bara meddela att mitt meddelande ovan är felaktigt. Även om jag fortfarande inte riktigt förstår strukturen i registret ser det ut som om det består av olika "avdelningar".
Varje avdelning börjar med de tidiga målen och fortsätter sedan kronologsikt fram till c:a 1705. Man måste alltså "scanna" igenom alla kort för att vara säker på att man inte missat målet i någon "avdelning". I och för sig är det ganska enkelt när man väl ser strukturen. Det är också en tydlig förändring i skriften, som underlättaren en genomgång. Ibland kan man genom att se på själva kortet skönja att en "avdelning" slutar, då det där saknar skrift ... men endast ibland.
Om man går igenom alla mål före 1634 - och vet vad man letar efter - är det stundom möjligt att förstå vilket "Götalands-mål" man skall undersöka.
Någon gång finns ortsangivelser.
Vänligen,
Olle Elm

Skriv ditt meddelande här
Write your message here
Meddelandetext:
Message text
Fetstil Kursiv Understruken Skapa en hyperlänk Infoga en clipart-bild

Användarnamn:
User name:
Information:
Du behöver ett användarkonto för att kunna skriva meddelanden här. Klicka här för mer information.
You need an user account to post messages here. Click here for more information.
Lösenord:
Password:
Alternativ: Aktivera HTML-kod i meddelanden
Gör om webadresser till klickbara länkar
Åtgärd: