Christopher von Warnstedts arkiv Ämnen | Startsidan | 1d  3d  7d | Sök
Anbytarvärd | Användarkonto | Logga ut

Anbytarforum » Källor » Arkiv och bibliotek » Enskilda arkiv, samlingar och register » Christopher von Warnstedts arkiv « Föregående Nästa »

Författare Meddelande
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Lars Anders Norrby (Norrby)
Postat söndagen 28 december 2003 - 19:23  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej!

I min forskning har jag kommit att intressera mig för en ännu helt verifierad ana vid namn Johan Stenflycht. I mina efterforskningar efter tryckta källor har jag stött på Christopher von Warnstedt vid ett par tillfällen. Denna tycks ha särkilt intresserat sig för Stenflychts liv och öde och har förutom en artikel om Stenflychts anor i Östergötlands genealogiska tidskrift (ÖGF-lövet?) även gjort efterlysningar om ytterligare material. Utifrån den nämnda artikeln får man intrycket att CvW förde en omfattande forskning i Johan Stenflychts öden. Bland annat tycks han ha studerat originalhandlingar i Hamburgs stadsarkiv.

Själv har jag inte forskat speciellt länge och är inte vidare bekant med CvW, hans forskning och gärning. Det enda jag känner till om honom som person är att han är avliden.

Min undran är om någon kan berätta om CvW och hans gärning. Jag är också av flera anledningar angelägen om att få reda på vart hans material tagit vägen.

Med vänlig hälsning

Lars Norrby,
Eksta
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Tord Påhlman (Tord)
Postat måndagen 29 december 2003 - 12:12  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Har du, till att börja med, sökt i Rötters söktjänst? Där får du 56 träffar på "Warnstedt", som var en mycket välkänd person i släktforskarkretsar.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm (Smol)
Postat måndagen 29 december 2003 - 12:35  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

I "Vem är vem inom släktforskningen Biografiska och bibliografiska uppgifter" av Håkan Skogsjö kan man läsa:
Warnstedt, Carl Gustaf CHRISTOPHER Wilhelm Kanaris von
Son t. Wilhelm Edvard von Wernstedt.
Född 30 augusti 1918, död 18 februari 1998 i Stockholm. Filosofie kandidat, skriftställare, bosatt i Stockholm.
Redaktör för GT 1946–1948.
Medarbetat i GT, SoH, SHT.
Skrifter: (sign.: Ch.v.W.)
Källor: GT 1947, s. 152. – Adelskalendern 1983. – Hildebrand, s. 299-300.

I SoH 1998:1 återfinns följande:

bild
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm (Smol)
Postat måndagen 29 december 2003 - 12:36  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Och fortsättningen:
bild
Vänligen,
Olle Elm
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Lars Anders Norrby (Norrby)
Postat tisdagen 30 december 2003 - 12:00  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Tack för klippet, Olle!

Frågan kvarstår emellertid. Finns CvW´s efterlämnade material arkiverat någonstans?


MVH
Lars Norrby
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Jan-Christer Strahlert (Torbas)
Postat tisdagen 30 december 2003 - 13:02  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej Lars Anders
Eftersom jag kände Christopher skulle mitt tips vara att höra med Krigsarkivet vad som skulle kunna finnas där, samt med GF (Genealogiska Föreningen). Kanske ngn i SSGF känner till ngt eller kan ge ngt tips. Det kan många ggr vara svårt att få ta del av efterlämnat material. Tyvärr så är det ofta "strött för vinden", har själv upplevt detta många ggr när det gällt nära forskarvänner till mig. Egentligen bör man "deponera" sitt material tidigt och hos en arkivbeständig myndighet. Kanske ngt för Släktforskarförbundet att ta upp på sin Agenda hur vi forskare skall "slutförvara" våra forskningsrön och dokument, med andra ord, vårt efterlämnade arkiv.
Jan-Christer
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Bengt Nilsson
Postat onsdagen 31 december 2003 - 12:08  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Som en detalj i sammanhanget kan jag nämna att jag för några månader sedan på ett antikvariat kom över ett större bokverk som tillhört Warnstedt. Nu vet jag inte vilka vägar det hade gått efter hans död, men det hade sannolikt inte funnits där särdeles länge.

W. hade f.ö. gjort talrika marginalanteckningar och det var inte utan att man log igenkännande vid läsningen av dödsrunan...
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm (Smol)
Postat torsdagen 01 januari 2004 - 15:04  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Även jag skulle vara intresserad av att ta del Christopher von Warnstedts efterlämnade papper. I både telefonsamtal och brev omtalade han sina ”samlingar”, vilka bl a angavs bestå av notiser samlade i pärmar. Själv skulle jag vilja se t ex ”von Jern”-materialet och avskrifter ur Hovräkenskaperna …..
Även jag har trott att materialet – det handskrivna – skulle hamna hos GF, men så kanske inte blev fallet till slut. Att böcker ur hans samling säljs på auktioner har omtalats även i ”bokkretsar” i Göteborg.

I mina kontakter med CvW – vilka inte var omfattande – men som varade mellan 1995 och 1997, vill jag framhålla den ingång nedanstående brev gav till min egen forskning och hans tips om för mig okända samlingar i framför allt RA. I min artikel i SlfÅb´98 har jag i noter redogjort för vilka uppgifter han lämnat till mig.

När vi här diskuterar hans ev. efterlämnade material, känns det besvärligt - men nödvändigt - att nämna att de uppgifter CvW ibland lämnade, inte alltid var väl underbyggda. På vanlig småländska skulle vi nog sagt hemma, att ”han for iväg”. I nedanstående brev till mig – dat 24/1 1997 – kallar han en person Anna Katarina (von) Watz. Varför? Ja inte vet jag, men jag kan få föreställningar om (gissa) att då denna person enlig hans sammanställningar var dotter till löjtnanten Anton Watz som i sin tur var son till ännu en Anton Watz, kapten, som var gift med en Elisabeth Clara von Stoisloff ”av en förnämlig Mecklenburgisk ätt”, så kom det till ett (von).

I en sammanställning över ”Ätten von Stoisloff”, daterad 18/7 1997 har Elisabeth Claras make fått namnet Anton von Watz.

bild
(urklipp av sammanställningen)

Det kan förefalla speciellt märkligt att ”kpt Ög Infrgt” begåvats med ett ”von”. Både han och fadern Anders Watz torde varit väl kända för CvW då de båda återfinns – relaterade till varandra – i Kugelberg, Kungl. Första livgrenadjärregementets historia, femte delen. Varken där eller i några (av mig undersökta) rullor finns något von angivet.
(forts följer)
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm (Smol)
Postat torsdagen 01 januari 2004 - 15:08  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Här kommer brevet från CvW – uppdelat i två delar p g a filstorleken: (Jag har maskerat adresser och telefon då familjen möjligen fortafarande har dessa).

bild

(forts följer)
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm (Smol)
Postat torsdagen 01 januari 2004 - 15:11  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

bild
(Kisa anteckningen som nämns handlade om en Winter i Kisa sn. Den har överlämnats av mig som gåva till Kinda kommunbiblioteks samlingar)

CvW var gammal och sjuk när han skrev brevet och anteckningen till mig och kanske berodde skrivningen på detta. Dock har jag funnit liknande anteckningar av tidigare datum. I Harald Bergmans samling, VaLa, finns ett brev från CvW till Harald Bergman, daterat 13/1 1973, där han – visserligen med hänvisning till ”Ihrfors excerpter”, anger två ”suspekta individer” i Rogslösa sn: ”Kerstin Mårtensdotter von Järn” och Jonas Mårtensson Järn. Varför? Inte heller här känner jag till skälet, men gissar att då CvW på den tiden, ej kände till relationen till Kisa-släkten Jern (Se min artikel i SlfÅB´96), utan misstänkte ett samband med bl a ryttarkorpralen Olof von Jern och dennes broder Sven Andersson i Appunna sn, - inte långt från Rogslösa- så kom det till ett ”von”. Den enda gången jag funnit Kerstin Mårtensdotter med familjenamnet, är i Rogslösa vigselbok 22/10 1721. Hon kallas då Kirstin Mårtensdotter Järn.

Skälet till att publicera ovanstående i den här diskussionen är två:
- att göra andra uppmärksamma på att CvW:s uppgifter bör kontrolleras
- att visa hans handstil som man kan finna i t ex refverk på RA och som är lätt att känna igen

Den kritik jag framför här och kanske också visar genom kartläggningen i SlfÅb´98, hann jag till en del redovisa för CvW. Responsen blev välvillig.

Vänligen,
Olle Elm
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm (Smol)
Postat lördagen 07 februari 2004 - 09:23  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Ovan redovisas bl a den nekrolog Alf Åberg skrev om CvW i SoH. Åberg nämner honom "en av vårt lands mest bemärkta släktforskare" samt "skicklig och välorienterad släktforskare och arkivman". Själv redovisar jag - med konkreta exempel - hur CvW stundom kunde vara opålitlig, och trots sin sannolikt omfattande erfarenhet, kunde "fara iväg" och göra mindre väl underbyggda slutsatser. Åbergs och min bild av CvW divergerar, vilket gjort mig fundersam då jag själv inte är utbildad historiker.
I ovan nämnda SlfÅb ´98 skriver Urban Sikeborg i sin artikel "Ge historien liv, Om släktforskning och källkritik" (sid 10):
"Det bästa och mest utförliga som skrivits i ämnet för släktforskare är professor Bengt Hildebrands expose´ över den historiska metoden i "Handbok i släkt- och personhistoria" (1961), kapitel 2, en bok som för övrigt är oundgänglig för varje seriös genealog."
I nämnda arbete, sid 181, skriver Hildebrand i ett avsnitt om "Dynastisläkterna och dem närstående ätter.": "För C. von Warnstedts hithörande uppsats ("Folkunganummer" av Släkthist. tidskr., årg. 2, 1950, nr 1) kan man - oaktat enstaka notiser naturligtvis äro korrekta - endast bestämt varna, på grund av hans forsknings allmänna opålitlighet i metodiskt hänseende".

Är det någon som känner till varför åsikterna om CvW:s verk bedöms så olika? Själv har jag ju endast några exempel på att det "blev fel".

Vänligen,
Olle Elm

PS. Är "oaktat" ovanstående fortfarande intresserad av CvW:s material, då det kan ge ingångar i forskningen. DS
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Anders Ryberg (Ary)
Postat söndagen 08 februari 2004 - 09:20  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Är det inte en allmän tendens att man alltid har varit mera framstående i nekrologen än i livet?
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Bengt Nilsson
Postat söndagen 08 februari 2004 - 16:45  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Man kanske ändå ska vara lite försiktig med att värdera Warnstedts totala insats utifrån ett kritiskt uttalande från 1961, hur välgrundat det än må ha varit. W. sysslade väl under de sista decennierna bl.a. med stormaktstidens militär och det är ju ett stycke från medeltidshistoria. Man måste väl låta vart och ett av hans resultat stå på egna ben och behandla dem lika kritiskt som man skulle göra varje annan forskares arbete, vare sig mer eller mindre. En dödsruna är förvisso oftast mycket positiv, det ligger väl i sakens natur. Å andra sidan kan väl generellt negativa omdömen också ha inslag av annat än en helt objektiv bedömning av arbetet.

Kan inte W:s efterlevande fortfarande ha hans manuskript och noteringar?
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm
(Smol)
Föreningsmedlem
Postat torsdagen 05 november 2009 - 17:30  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej,
Är det någon som vet var CvW:s efterlämnade handlingar hamnade efter hans död i slutet av 90-talet? Vi hade kontakt i samband med min Watz-artikel (som framgår i SlfÅb´98), och han nämnde ofta om sina stora "samlingar" av anteckningar från mångåriga studier på RA. Är bl a nyfiken på excerpter från hovstaten (15-1600-tal).
Vänligen,
Olle Elm
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Patrick von Brömsen
(Patrick)
Föreningsmedlem
Postat fredagen 06 november 2009 - 07:16  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej Olle

Jag har för mig att samlingen inte finns samlad längre. Fast hoppas att jag har fel.

Hittade "övrigt om källor" där du skrev

Vänligen Patrick

(Meddelandet ändrat av patrick 2009-11-06 07:20)
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Leif Persson
(Lp72)
Registrerad användare
Postat fredagen 06 november 2009 - 07:34  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

En stor hjälp i dessa frågor om var diverse arkiv finns är ju Nationell ArkivDatabas (NAD)

Där framgår att det finns 5 volymer i "Skriftställare Christoffer Warnstedts samling" mellan åren 1979-1994, och att de förvaras på Riksarkivet. se länk

I övrigt finns också ett "von Warnstedtska släktarkivet" där.

(Meddelandet ändrat av lp72 2009-11-06 07:35)
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm
(Smol)
Föreningsmedlem
Postat fredagen 06 november 2009 - 09:26  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Tack Leif!
Då vet jag var jag skall leta - alltså i "Skriftställare Christopher von Warnstedts samling" på RA.
Det blir att sätta på planeringslistan, om inte någon vänlig själ som har nära till RA hinner lägga en stund och rapportera till oss vad samlingen innehåller. Av det lilla som står i arkivinformationen verkar det vara varierande.

Patrick, om Du hittar den förra diskussionen är Du välkommen här med det; Minnet är stundom bra men kort.
Vänligen,
Olle
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Patrick von Brömsen
(Patrick)
Föreningsmedlem
Postat fredagen 06 november 2009 - 09:46  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Om man läser på NAD så ser man att de 0,4 m som förvaras där är av politisk karaktär. Se "se länk" ovan.

Däremot så kan släktarkivet vara intressant. Sedan har jag privat korrespondans mellan en redaktör och Christopher i den von Warnstedska frågan. Det var inte riktigt svart och vitt kan jag säga!

Däremot kan ju
Vänligen Patricl
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm
(Smol)
Föreningsmedlem
Postat fredagen 06 november 2009 - 13:51  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Tack Patrik!

En kuriositet i sammanhanget är att CvW - som kan ses i inlägget - har en karakteristisk handstil. När jag arbetat med referenslitteratur på RA, har det hänt att jag stött på anteckningar/kompletteringar som sannolikt kommer från hans "hand". Kommer ihåg att jag tänkte; - Vem har/hade behörighet att skriva här? ....
Vänligen,
Olle
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Erland Ringborg
(Erland)
Föreningsmedlem
Postat måndagen 11 april 2011 - 09:44  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Många har frågat efter Christopher von Warnstedts efterlämnade forskningsmaterial. Det har sedan hans död vilat i ett magasin i Södertälje. I samband med att hans söner nu avvecklat familjens lager i detta magasin har Genealogiska Föreningen (GF) erbjudits och tagit emot en donation, omfattande 60 flyttkartonger, av material av intresse för släktforskningen. På grund av materialets storlek har föreningen hyrt ett temporärt förråd för att härbärgera det. Ambitionen är att successivt gå igenom kartongernas innehåll och i lämplig form och omfattning införliva det i Släktforskarnas Arkiv och Bibliotek på Anderstorpsvägen i Huvudsta. Förhoppningsvis kommer därför von Warnstedt-material att finnas tillgängligt hos GF till hösten.

Erland Ringborg (ordförande i GF)
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Stefan Simander
(Simson)
Föreningsmedlem
Postat onsdagen 13 april 2011 - 02:21  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Vad bra Erland! :-)
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Lars-Olov Eriksson
(Loe)
Föreningsmedlem
Postat torsdagen 14 april 2011 - 23:32  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Utan att ha någon åsikt om von Warnstedts forskning eller efterlämnade material, som jag bara ytligt känner till, kan jag göra några reflexioner baserat på erfarenheter av andra, liknande forskargärningar.

Det finns olika inriktningar av personhistorisk forskning - t ex att kartlägga en viss släkt eller vissa personer, att belysa en organisation eller ett historiskt skede. Metoderna varierar därefter. Det finns också forskning som har mera likhet med samlande. Rent praktiskt kan arbetssätt och organisation av materialet variera betydligt - ganska vanligt är nog, att forskaren inte tänkt på att själva "råmaterialet" skulle publiceras.

Kvalitetsmässigt kan det förekomma häpnadsväckande variationer inom den snäva gruppen av akademiska forskare. Jag kan på rak arm erinra mig en som framstående ansedd landsarkivarie, som inte lämnat en enda källhänvisning efter sig. En annan har i en mycket intressant och detaljrik skildring av ett 1600-talsdrama refererat till själva grunden för uppsatsen med orden "genom den lyckosamma förekomsten i RA av en handling gällande målet... kan följande historia berättas". Denne författares efterlämnade papper spårades till Vitterhetsakademin, där jag kunde konstatera, att inte en enda anteckning gjorts om den aktuella forskningen och att manuskriptet till uppsatsen saknades.

Det kan alltså komma att visa sig, att åratals arbete måste läggas ner på "kartongerna" för att göra materialet tillgängligt i någon djupare mening.

Allt detta sagt utan minsta aning om hur det förhåller sig i det aktuella fallet, mera som en dämpning av entusiasmen (även min, eftersom jag, tyvärr efter von Warnstedts död, måste ha gått i en del av hans fotspår).
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Stefan Simander
(Simson)
Föreningsmedlem
Postat lördagen 16 april 2011 - 10:56  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Intressanta synpunkter Lars-Olov! :-)
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Stefan Simander
(Simson)
Föreningsmedlem
Postat tisdagen 18 december 2012 - 00:45  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Är detta material sorterat och tillgängligt nu?

Lars-Olov, har du möjligen kollat materialet i så fall?
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Lars-Olov Eriksson
(Loe)
Föreningsmedlem
Postat tisdagen 18 december 2012 - 11:23  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Jag har ingen aning om läget och har inte haft minsta befattning med materialet .
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Calle Lindström
(Callel)
Föreningsmedlem
Postat tisdagen 18 december 2012 - 22:41  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hejsan Stefan, enligt muntlig uppgift från Erland Ringborg (GF:s ordf) för några veckor sedan hade inget skett med materialet. Dock hade Erland ambitionen att börja sortera i detta omfattande material snarast.
Det är så långt jag vet.

Vänligen,
Calle
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Stefan Simander
(Simson)
Föreningsmedlem
Postat fredagen 21 december 2012 - 05:42  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Stort TACK för svaren! Då har det redan passerat två höstar. Hoppas materialet är inhöstat i GF:s arkiv, när nästa kommer!

God Jul och Gott Nytt Sorterings-och Forskar-År önskas alla inblandade! :-)
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm
(Smol)
Föreningsmedlem
Postat fredagen 12 februari 2016 - 15:45  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej alla CvW-intresserade,
Vid besök på Genealogiska Föreningen och i Släktforskarförbundets lokaler, har jag nu med egna ögon sett hyllor fyllda med pärmar med olika typer av material från CvW. Sortering och registrering pågår säkert fortfarande, då arkivet är så omfattande. Jag vet precis var jag skulle leta om jag fick tid.
En annan gång när det inte är släktforskarseminarium eller nedläggning av en förening - då skall jag arbeta med materialet.
Vänligen,
Olle
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Lars-Olov Eriksson
(Loe)
Föreningsmedlem
Postat fredagen 12 februari 2016 - 21:26  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Med tanke på omfattningen och tidigare antydningar om, ska vi säga, ickeortodoxa principer för struktureringen, undrar man vad som gjorts åt materialet som arkivobjekt. Någon som vet ?
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Ulf Dahlberg
(Bygdehistoria)
Registrerad användare
Postat lördagen 13 februari 2016 - 10:09  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Utan kunskap om vilken von Warnstedt var eller hus hans material står sig, så kan jag dock ändå göra jämförelse med en annan skriftställare, Linus Brodin.

Om honom sägs också att han inte var tillförlitlig, att man ska vara kritiskt i granskandet av hans efterlämnade material.

Mot detta kan jag anföra att jag, i mina egna efterforskningar, kunnat jämföra vad Linus Brodin fått fram mot säkra källor. Därvid har inget framkommit som varit felaktigt, möjligen skulle det kunna anmärkas att det inte var fullständigt.

Å andra sidan gäller det ju vid all efterforskning att vara kritisk och gardera sig med uppgifter från så många källor som möjligt.

Jag skulle kunna tänka mig att von Warnstedts material kan ses som en fingervisning vart jman kan söka uppgifter och själv se hur det stämmer.

Jag har även sett exempel på så kallade tillförlitliga uppgiftssamlare som har lite tveksamma uppgifter jämfört med säkra källor.

Problemet är nog snarare att väga ihop allting än att ensidigt säga att en uppgiftssamlare är korrekt och en annan inte.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Lars-Olov Eriksson
(Loe)
Föreningsmedlem
Postat lördagen 13 februari 2016 - 12:11  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Jag vill betona att jag inte har någon som helst erfarenhet av detta arkiv. Det jag undrar över är hur tillgängligt det är. I värsta fall kan ju den levande arkivägaren krävas som ingång till materialet.

Nu har det gått så lång tid, att GF måste kunna svara på sådana frågor. Hur är materialet organiserat, finns det förteckningar som gör att man kan ta sig an det på ett systematiskt sätt ?

Skriv ditt meddelande här
Write your message here
Meddelandetext:
Message text
Fetstil Kursiv Understruken Skapa en hyperlänk Infoga en clipart-bild Citera
ß Ü Å Ä Æ Ö Ø ü å ä æ ö ø ç

Användarnamn:
User name:
Information:
Du behöver ett användarkonto för att kunna skriva meddelanden här. Klicka här för mer information.
You need a user account to post messages here. Click here for more information.
Lösenord:
Password:
Alternativ: Aktivera HTML-kod i meddelanden
Gör om webadresser till klickbara länkar
Åtgärd: