Hult Ämnen | Startsidan | 1d  3d  7d | Sök
Anbytarvärd | Användarkonto | Logga ut

Anbytarforum » Landskap » Småland » Socknar » Hult « Föregående Nästa »

  Diskussion Senaste postare Poster Senaste post
Äldre inlägg (arkiv) till 16.12.2001Anna Malm30 2001-12-16 14:26
Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-29Lissela Carlson30 2003-10-29 11:25
Äldre inlägg (arkiv) till 2004-10-27Ros-Mari Johansson30 2004-10-27 20:48
Äldre inlägg (arkiv) till 2006-06-03Arne Ivarsson30 2006-06-03 09:22
Äldre inlägg (arkiv) till 18 april, 2008Claës Linder30 2008-04-18 19:07
Äldre inlägg (arkiv) till 10 mars, 2011Lissela Carlson30 2011-03-10 20:23
Äldre inlägg (arkiv) till 24 mars, 2012Karl-Henrik Rydén30 2012-03-24 00:05
Äldre inlägg (arkiv) till 27 december, 2013Mikael Krantz30 2013-12-27 22:08
Äldre inlägg (arkiv) till 21 september, 2014Göran Sollin30 2014-09-21 13:46
  ClosedNya ämnen kan inte läggas till på denna sida.      

Författare Meddelande
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Göran Sollin
(Sollin)
Föreningsmedlem
Postat söndagen 21 september 2014 - 15:20  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

En son till Bo Johansson och Cecilia Eriksdotter är rektorn i Eksjö och kyrkoherden i Misterhults socken (H), Johannes Boetii Hultenius gift 166(8) med Maria Nilsdotter Loftandra född 1652 i Västervik, dotter till kyrkoherden i Misterhult, Nicolaus Olavi Loftander och Maria Andersdotter Loftandra.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Michael Erenius
(Micere)
Registrerad användare
Postat söndagen 21 september 2014 - 18:06  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Tack Bo, Karl Henrik och Göran!

Tack för er kunskap! Har nu fått en massa namn på anfäder som jag efter bästa förmåga ska försöka infoga i släktträdet! Finns det några mantalslängder eller annan information (t.ex. bouppteckningar) som gör att jag kan få fram mer om barn etc i familjerna? Angående Sven Andersson och Märta Götesdotter i Eldskog - finns det några årtal för dem? Vad var Eldskog för ställe?
Med vänlig hälsning
Michael Erenius
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Göran Sollin
(Sollin)
Föreningsmedlem
Postat söndagen 21 september 2014 - 18:22  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Eldskog ligger i Hults socken, och var från och med indelningsverkets införande på 1680-talet rusthåll Nr. 88 vid Livkompaniet av Smålands Kavalleriregemente. Hustrun Margareta Götesdotter dör 1685-12-23 i Eldskog i en ålder av 73 år och begravs 1686-01-03 i Hult. Änkemannen och rusthållaren Sven Andersson dör1687 i Eldskog i en ålder av 83 år och begravs 1687-05-01 i Hult.

(Meddelandet ändrat av Sollin 2014-09-21 20:50)
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Michael Erenius
(Micere)
Registrerad användare
Postat söndagen 21 september 2014 - 18:37  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Tack Göran!

Det fanns alltså en koppling till Smålands kavalleriregemente även i detta led. Eldskog vara alltså en gård som i samband med indelningsverkets införande fastställdes till rusthåll! Min fantasi skenade nog i väg mot svedjebruket!
Med vänlig hälsning
Michael Erenius
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Agneta Schick
(Agnetaschick)
Registrerad användare
Postat söndagen 21 september 2014 - 21:55  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Är ryttaren och rusthållaren Sven Andersson Edberg f ca 1699, d1738/1739 på Eldskog (gift med Sara Nilsdotter) släkt med ovannämnde Sven Andersson?

Frågar
Agneta
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Göran Sollin
(Sollin)
Föreningsmedlem
Postat söndagen 21 september 2014 - 23:04  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Sven Andersson och Margareta Götesdotter har en son Håkan Svensson som med för mig okänd hustru får sonen Anders döpt 1671-03-05 i Eldskog. Troligen samma Anders Håkansson som med hustrun Ingrid Hansdotter får dottern Ingeborg döpt 1695-12-01 i Eldskog. Makarna var vigda 1694-06-10 då båda kom från Kulla. Dopboken fattas för 1699 så då kan en son Sven vara född. Ryttaren Sven Andersson Edberg gifter sig 1723-10-13 i Höreda med p. Sara Nilsdotter i Bonderyd.

(Meddelandet ändrat av Sollin 2014-09-21 23:12)
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Agneta Schick
(Agnetaschick)
Registrerad användare
Postat tisdagen 23 september 2014 - 20:48  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Tack Göran, det låter givande. För mej var det stopp med Sven Andersson eftersom jag inte hittade honom i dopboken.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Lars Hasselblad
(Hazzel)
Registrerad användare
Postat torsdagen 26 mars 2015 - 15:49  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej
Margareta Götesdotter gift med Sven Andersson Eldskog har nyligen nämnts här i samband med släkten Arrhenius.
Kan någon bekräfta eller vederlägga att Karin Götesdotter begravd 1670 Ärsås Hult
är en syster?
Lars
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Göran Sollin
(Sollin)
Föreningsmedlem
Postat torsdagen 26 mars 2015 - 18:52  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Det låter troligt då Eldskog står i anslutning till Ärsås i mantalslängden. Karins make Per Nilsson finns med 1643 i mantal. En broder är troligen Isak Götesson.

Enligt Södra Vedbo härads sommarting 1675.07.07 § 20: ”Swen Andersson i Elhskoug bewysar medh kiöpebref dat. 1673 dhen 19 Marty. Sigh hafwa kiöpt af Isach Göthesson, hans Skatterättighet i hemmanet Hökesjiöhult, för 106: 21 1/5 öre Smt. och en dehcreation på 7 D:r Kmt., hwilket han bekänner sig opburit; och afhänder sigh och dhe sine samma hemman .f. och tillägnar :f: hwarföre såsom det lagburit och ståndet, dömbdes samma hemman kiöp stadigt och fast”.
Enligt Södra Vedbo härads vinterting 1681.03.09: ”Om then prätension som Isack Göthesson giör på een Backstugu eller litet torp unner fierdings hemmanet Hökesiöhult uthi Ekesiö Sochn och någre wilkoh där jämpte som han skulle hafwa sigh förbehålden när han thet samme fierdinghemmanen försåldt till Swen Andersson i Elfskogh, blefwer han och Nämbdemannen Jöns Swensson som be:de hemman af Swen Andersson sedermehra hafwer kiöpt så eense och förlykte, att käranden medh en Kåålsängh och så möcken Äng som han kan föda een koo medh om wintertydh, hwar widh begge parterne Skole sigh hålla”.

Mvh Göran Sollin
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Lars Hasselblad
(Hazzel)
Registrerad användare
Postat torsdagen 26 mars 2015 - 19:53  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Tack Göran, mycket ny kunskap om de mycket sannolika syskonen!

Skriv ditt meddelande här
Write your message here
Meddelandetext:
Message text
Fetstil Kursiv Understruken Skapa en hyperlänk Infoga en clipart-bild Citera
ß Ü Å Ä Æ Ö Ø ü å ä æ ö ø ç

Användarnamn:
User name:
Information:
Du behöver ett användarkonto för att kunna skriva meddelanden här. Klicka här för mer information.
You need a user account to post messages here. Click here for more information.
Lösenord:
Password:
Alternativ: Aktivera HTML-kod i meddelanden
Gör om webadresser till klickbara länkar
Åtgärd: