Asa Ämnen | Startsidan | 1d  3d  7d | Sök
Anbytarvärd | Användarkonto | Logga ut

Anbytarforum » Landskap » Småland » Socknar » Asa « Föregående Nästa »

  Diskussion Senaste postare Poster Senaste post
Äldre inlägg (arkiv) till 2003-06-14Lotta Nordin30 2003-06-14 18:18
Äldre inlägg (arkiv) till 2005-10-20Ruben Persson30 2005-10-20 13:19
Äldre inlägg (arkiv) till 01 mars, 2007Vivi Bryntesson30 2007-03-01 14:52
Äldre inlägg (arkiv) till 05 maj, 2010Birgitta Wind30 2010-05-05 21:15
Äldre inlägg (arkiv) till 19 februari, 2015Christina Johansson30 2015-02-19 22:29
  ClosedNya ämnen kan inte läggas till på denna sida.      

Författare Meddelande
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Mikael Krantz
(Eraser)
Föreningsmedlem
Postat söndagen 11 oktober 2015 - 16:09  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej
Söker uppgifter om föräldrarna till Jöns Månsson född 1766. Om jag har tytt texten rätt i C:1 Asa (AD bild 75 sid 140) så hette de MÅNS PALMBERG och KERSTIN SVENSDOTTER. Andra uppgifter tyder på att Kerstin S var född 1729.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Eva Dalin
(Dava)
Föreningsmedlem
Postat måndagen 12 oktober 2015 - 13:31  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Måns Hansson Palmberg, soldat vid rote 61 Loftsryd, Norrvidinge kompani, Kronobergs regemente.
Antagen 15 mars 1762, avsked vid mönstringen 1 september 1764 med motiveringen
"för liten, oansenlig, svag att bära munderingen, får avsked".
AD Generalmönsterrullor - Kronobergs regemente 339 (1764-1764) Bild 412 / sid 405
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Mikael Krantz
(Eraser)
Föreningsmedlem
Postat tisdagen 13 oktober 2015 - 11:14  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Tack för uppgifterna Eva!
Har inte lärt mig hur man tyder GMR, kanske nåon i JBGF som kan hälpa mig med det.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Maria Rufelt Malmsten
(Mariarm)
Registrerad användare
Postat torsdagen 15 oktober 2015 - 16:53  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej!
Jag skulle vilja veta om någon har information om bonden Per Persson f 1760 (socken ej känd) död i Asa sn 1826 samt hans hustru Catrina Nilsdotter f 1765 (socken ej känd) död i Asa 1807. Deras äldste son Per f 1787 (socken ej känd) men nästa barn Kerstin föds och dör 1789 (Asa C:2 (1781-1860) Bild 277 / sid 533) i Stora Elmenäs, Asa sn. Min undran är om någon kan hjälpa mig med var familjen kom inflyttande ifrån efter 1787 och före 1789? Björkebacken, Stora Elmenäs, Älgenäs och Fröjdansås är platser i Asa socken där jag funnit dem. Om någon kan hjälpa mig med deras ursprung blir jag glad!
Häsn Maria RM
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Åke Dahl
(Adahl)
Föreningsmedlem
Postat fredagen 16 oktober 2015 - 09:00  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej Maria

En sökning efter deras vigsel i KGF-databas ger träff i Gårdsby 17850102.
Per uppges där komma från Silkeryd i Asa socken.

Enligt (Asa AI:3 (1777-1789) Bild 53 / sid 83 (AID: v18268.b53.s83, NAD: SE/VALA/00018) finns det en Per Håkansson med son Per i Silkeryd. Där finns även syskonen Sara, Katarina och Sven.

En sökning i KGF ger bara en Per f 1760 m. fader Per Håkansson, han är född 17600911 i Holkastorp Tolg (G), moder Kerstin Eriksdotter. Enl KGF är även hans syskon födda där.

Per o Katarinas son Per är född i Silkeryd Asa 17861128 (KGF-databas).

Det finns en bouppteckning efter Kerstin Eriksdotter!(Norrvidinge häradsrätt FII:4 (1773-1775) Bild 201 / sid 42 (AID: v76175.b201.s42, NAD: SE/VALA/01571)

mvh Åke

(Meddelandet ändrat av Adahl 2015-10-16 13:09)
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Bengt-Arne Swahn
(Babs2)
Registrerad användare
Postat fredagen 16 oktober 2015 - 11:47  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej Maria,
Kan dessa var dem du söker?
Catharina Nilsdotter, f. 1765-03-24 i Gårdsby, d. 1807-01-05
Per Pehrsson, f. 1760-09-11 i Tolg, d. 1826-08-30
Mvh
Bengt-Arne
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Maria Rufelt Malmsten
(Mariarm)
Registrerad användare
Postat fredagen 16 oktober 2015 - 13:16  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Ja det här låter som det är dem jag söker! Tack Bengt-Arne och Åke!
Mvh Maria RM
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Sigvald Andersson
(Siggean)
Registrerad användare
Postat måndagen 04 januari 2016 - 14:18  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Jag söker datum för makarna
Anders Jonsson
Carin Nilsdotter när dom gifte sig
Kråketorp mellangård Asa Tolg A1:3 sid585.
samt när dom är födda även döda,
Ev föräldrar
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Eva Dalin
(Dava)
Föreningsmedlem
Postat måndagen 04 januari 2016 - 15:14  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

KGFs databas har en Anders Jonsson född på lämligt datum i Tjureda.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Conny Gustavsson
(Cgustavsson)
Registrerad användare
Postat lördagen 09 januari 2016 - 09:35  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej. Ja, det är rätt Anders i Tjureda. Det framgår av husförhöret att han är "gift till Kråketorp". Här kommer lite mer information om dennes släkt. Det var Anders mor Karin Andersdotter som hade börd i Nykulla Södergård. Karins och Jons giftermål hittar man i Växjö sn. (Växjö C:1 sidan 432). Där framgår att Karin då kommer från Stora Pene. Förhållandet till Nykulla går att nysta upp med ett par fynd från domboken; här får vi fram namnen på Karins far och morfar:

Norrvidinge hd laga höstting den 3/10 1743 i Tolg:
"nr 12 Anders Swensson i Stora Penö efter laga instämning påstår det Nils Andersson i Nykulla södregård bör till kiärandens dotter Catharina afstå fierdingen i Nykulla, hälst des dotter Swarandens hustru är tillika med des Barn och således ingen börd till den äger.
Nils Andersson uti ingifwen skrift andrager att han för 7 år sedan ingick äktenskap (med) kiärandens doter med hwilken han haft 2ne barn, der af det ena för Modren dött och det andra lefde 8 á 9 weckor efter Modren, hafwandes sedan utaf des Swågrar Hans Andersson och des afledna hustrus Morfaders Sonedotter Ingiärd börjesdotter i Haneholmen kiöpt deras Broders rätt, utom det, att des Swärfader d. 27 December 1736 uplåtet och gifwet honom och des hustru, kiärandens dotter Bisittningsrätten på förenämde ¼ den Nils uti sin och des hustrus lifstid och sedan Barn efter dem så wida det sig sträcker skall obehindrat och ograverat få nyttja och bruka; hafwandes …"

Ovanstående mål kräver lite tolkning; käranden Anders Svensson hävdar att hans andra dotter som nu är död och varit Nils Andersson hustru saknade börd till gården. Rimligast måste det betyda att Anders Svensson varit gift minst två gånger och att denna dotter är av en annan hustru än Karin.

Norrvidinge hd 19/10 1730 i Tolg.
"nr 38 Anders Swensson i stora Pene Kärande, fören(as) med sin StiufSwärmoder Änkan Hustru Sigrid Persdotter i Nykulla Södreg., på det sättet, att Enkan skall för detta Åhret och framgent, gifwa 1 D. Smt. åhrl. för det undantag hon niuter på Kärandens Barns Skattejord i Nykulla Södreg. så länge Anders sielf disponerar gården för hwilken Enkian från husrötas answar befrias, jämwäl betalar hon till Anders 16 /. Smt. Expenser; Hwilken förening TingsRätten dem emellan så mycket mera stadfäster, som Anders tilstår, att han wid sin underskrift på Swärfadrens Sal. Måns Börgessons Testamente, till undantaget samtyckt. Och om Petter Stenbeck som brukar hemmanet finner sig härwid missnögd, må han med wederbörande utföra saken det bästa han gitter."

Norrvidinge hd 6/5 1728 i Tolg.
"nr 17 Anders Swensson i stora Pene tiltalar nämdemannen Per Jonsson i Nykulla, angående det han egenwilligt skal widkiendt gårdsbruket på 1/8 Skattejord i Nykulla Södregård, och icke welat emottaga Penningar för sitt lån till Kärandens Sal. Swärfader Måns Börgesson, giörandes Käranden nu det påstående, at Swaranden icke längre må befatta sig med samma gårdsbruk, utan påläggias emottaga 96 D. Smt. i nu gångbara Silfwerpenningar och Caroliner, samt der på återgifwa (de) Plåtar ( )fångne 20 D. Smt., hälst han, etter tilstående, i rättan tid blifwit (sing gärden) afsagd. Swaranden menar sig intet (böra) lemna ( ) som är (honom) underpant, för 80 D. Smt. i oförhögde Silfwerpenningar, af Sal. Måns Börgesson wid( )ådde och d. 13 Februarü 1724 intecknade innan honom betalas Interesse å 5 procentum ifrån d. 30 Julu 1715 til d. 23 Maji 1719. Käranden säger, (det) Interesset honom intet angår, utan at hans wederpart må sökia den som brukat Panten, ( ) 1 D. Smt. för detta åhret erkänner Anders at betala.
Resolutio.
Efter Nämdemannen Per jonsson i Nykulla, Swarande emot Anders Swensson i Pene Kärande, tilstår sig i rättan tid blifwit afsagd ifrån 1/8 i Nykulla Södregård, den Swaranden på Tinget d. 13 Februarü åhr 1724 låtit såsom Pant intekna för 80 D. Smt. lån i oförhögde Silfwerpenningar til Kärandens Sal. Swärfader Måns Bengtsson, (då) det Interesset, som nu fordras emellan d. 30 Julu 1715 och d. 23 Maji 1719, icke (ens) blifwit nämdt, Ty pröfwar TingsRätten, Swaranden intet befogad at längre nytia Panten än den samma wid nästa fardag bör til Käranden afträdas, emot det han nu genast efter sitt anbud, lefwererar 96 D. Smt. i Caroliner, efter deras nu gångbara wärde; dock af Nämdemannen återfår de förr lefwererade 19 D. Smt. i Plåtar, och 1 D. räknas på det som Anders för i åhr erkiänner (böra) betalas. Warandes genom detta utslag Swaranden obetagit sökia wederbörande nu det öfrige Interesset, så wida han sig der til befogad finner, och Parterne ej annorlunda åsämia."

Mer information om denna familj emottages tacksamt...

Not till admin; detta inlogg borde flyttas/länkas till Tjureda sn. //Conny

Mvh
Conny Gustavsson
Växjö

(Meddelandet ändrat av Cgustavsson 2016-01-09 12:14)
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Cecilia Andersson
(Cilla68)
Registrerad användare
Postat onsdagen 27 januari 2016 - 15:28  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Är det någon som kan hjälpa mig.
När Anders Jonsson och Karin Nilsdotter
Gifte sig.

Kråketotp mellangård Asa ”Tolg” A1:3 sid 585
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Conny Gustavsson
(Cgustavsson)
Registrerad användare
Postat onsdagen 27 januari 2016 - 18:23  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej Cecilia
De är mest sannolikt gifta i Asa sn, eftersom Karin kom därifrån.
Vigselbok saknas 1775-1780, och det bör vara där någonstans; äldsta barnet fött 1780.
Med vänlig hälsning/Conny
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Sigvald Andersson
(Siggean)
Registrerad användare
Postat torsdagen 18 februari 2016 - 10:53  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Finnes detnågon som kan hjälpa
mig med när.
Annica Johansdotter är
Född och död,
Bor i Kråketorp mellangård
Asa A1:2 sid 291
Maken Nils Svensson född?
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Eva Dalin
(Dava)
Föreningsmedlem
Postat torsdagen 18 februari 2016 - 16:04  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

I Asa AI:3 sid 346 syns ett svagt "död" vid Annnikas namn.
Den delen av volymen omfattar åren 1777-1784.
Enl dödboken avled en änka Annika Andersdotter 60 år gammal i
Kråketorp Mellangård 17790815. CI:1 sid 316.
Någon med det namnet syns dock inte till på Mellangård i husförhörslängden.
Kan det röra sig om "din" Annika?
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Sigvald Andersson
(Siggean)
Registrerad användare
Postat fredagen 19 februari 2016 - 16:52  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Söker efter föräldrna
till Annika "Anna" Månsdotter.
Född omk. 1763 troligen Gärdestorpet
un. Asa soken
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Eva Dalin
(Dava)
Föreningsmedlem
Postat fredagen 19 februari 2016 - 21:11  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hittar ingen lämplig Annika Månsdotter i KGFs databas.
Var har du träffat på henne?

Skriv ditt meddelande här
Write your message here
Meddelandetext:
Message text
Fetstil Kursiv Understruken Skapa en hyperlänk Infoga en clipart-bild Citera
ß Ü Å Ä Æ Ö Ø ü å ä æ ö ø ç

Användarnamn:
User name:
Information:
Du behöver ett användarkonto för att kunna skriva meddelanden här. Klicka här för mer information.
You need a user account to post messages here. Click here for more information.
Lösenord:
Password:
Alternativ: Aktivera HTML-kod i meddelanden
Gör om webadresser till klickbara länkar
Åtgärd: