Adelöv Ämnen | Startsidan | 1d  3d  7d | Sök
Anbytarvärd | Användarkonto | Logga ut

Anbytarforum » Landskap » Småland » Socknar » Adelöv « Föregående Nästa »

  Diskussion Senaste postare Poster Senaste post
Äldre inlägg (arkiv) till 5.3.2001Olle Elm31 2001-03-05 18:43
Äldre inlägg (arkiv) till 23.10.2001Eva Gustafsson30 2001-10-23 08:58
Äldre inlägg (arkiv) till 3.11.2002Olle Elm30 2002-11-03 11:40
Äldre inlägg (arkiv) till 2003-07-20Sara Karlsson30 2003-07-20 17:41
Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-19Bo Persson30 2003-10-19 23:26
Äldre inlägg (arkiv) till 2004-01-09Lars30 2004-01-09 16:29
Äldre inlägg (arkiv) till 2004-03-17Jan Boström30 2004-03-17 16:51
Äldre inlägg (arkiv) till 2004-11-19Olle Elm30 2004-11-19 18:18
Äldre inlägg (arkiv) till 2005-06-16Wallis Winther Berli30 2005-06-16 13:17
Äldre inlägg (arkiv) till 2006-06-05Olle Elm30 2006-06-05 13:22
Äldre inlägg (arkiv) till 02 januari, 2008Fredrik Falk30 2008-01-02 07:55
Äldre inlägg (arkiv) till 28 augusti, 2009Torgny Olofsson30 2009-08-28 14:09
Äldre inlägg (arkiv) till 12 januari, 2010Karin Bogen30 2010-01-12 22:25
Äldre inlägg (arkiv) till 02 oktober, 2010Åsa Karlsson30 2010-10-02 17:41
Äldre inlägg (arkiv) till 04 maj, 2011Lars Lindmark30 2011-05-04 12:43
Äldre inlägg (arkiv) till 20 april, 2012Karin Jegelius30 2012-04-20 17:01
Äldre inlägg (arkiv) till 13 mars, 2013Bengt Enell30 2013-03-13 15:59
Äldre inlägg (arkiv) till 23 september, 2013Olle Elm30 2013-09-23 19:25
  ClosedNya ämnen kan inte läggas till på denna sida.      

Författare Meddelande
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm
(Smol)
Föreningsmedlem
Postat måndagen 23 september 2013 - 19:34  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Det är väldigt tunsått med längder under grevskapsperioden. Här är en roterings och utskrivningslängd jag hitta på VaLa i bland grevskapets material.

År Hem. Förnamn Efternamn Gård Titel Ägare
1663 1 Nils Äskeryd Visingsborg
1663 Olof Äskeryd Visingsborg
1663 Nils Sonesson Äskeryd Visingsborg
1663 ½ NN Stenkilstorp änka Visingsborg
1663 1 Lars Månsson Äskeryd Skolegods
1663 Lars Persson Äskeryd Skolegods
1663 ½ Nils Nilsson Stenkilstorp Skolegods

Är inte riktigt klar över vad beteckningarna står för, mer än att Visingsborg ibland står för rent skatte (vilken ju var förlänad til greven) . Skillnaden är troligen att den andra skatteräntan gick till Visingsborgs skola.

Jag bör ha något från 1650-talet, men det finns inte scannat vad jag vet.

Vänligen,
Olle
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Vincent Eldefors
(Vineld)
Registrerad användare
Postat måndagen 23 september 2013 - 20:35  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Tackar så jättemycket, Olle! Jag hade faktiskt inte ens kollat upp jordnaturen för gårdarna än. Att det var idel skattegårdar gör det något mer attraktivt att skumma domboken. De renoverade domböckerna är ju väldigt lättlästa på AD numera.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm
(Smol)
Föreningsmedlem
Postat måndagen 23 september 2013 - 21:09  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej igen,
Här får Du ett ytterligare avstamp - precis efter Landskapshandlingarna; Kan möjligen användas med det Du skall få när jag hittat sladden till läsaren någon dag ;o)

1636 avkl Nils Sonesson Stenkilstorp ryttare ryttm Gabriel Bossons komp
1636 avkl Mårten Stenkilstorp knekt öv Salomon Adams rg
1636 avkl Per Månsson Äskeryd knekt kpt Casper Witts komp
1636 tiondl Sune Äskeryd
1636 tiondl Olof Äskeryd
1636 tiondl Måns Stenkilstorp
1636 tiondl Nils Stenkilstorp
1637 utskrr sk/kr Olof Månsson Stenkilstorp r
1637 utskrr sk/kr Måns Äskeryd
1637 utskrr sk/kr Sune Äskeryd
1637 utskrr sk/kr Olof Äskeryd
1637 utskrr sk/kr Jon Äskeryd
1637 utskrr sk/kr Tyris Stenkilstorp
1637 utskrr ? Nils Stenkilstorp ryttare
1637 utskrr ? NN Stenkilstorp dräng
1637 utskrr sk/kr Per Äskeryd soldat
1637 utskrr sk/kr NN Äskeryd pojke
1637 utskrr sk/kr Lars Äskeryd gamla förlamade
1637 utskrr sk/kr Måns Stenkilstorp gamla förlamade
1637 mtl sk/kr Måns Äskeryd 2
1637 mtl sk/kr Sune Äskeryd 2
1637 mtl sk/kr Lars Äskeryd 1
1637 mtl sk/kr Olof Äskeryd 1
1637 mtl sk/kr NN Äskeryd änkan 2
1637 mtl sk/kr Per Larsson Äskeryd 1
1637 mtl sk/kr Måns Stenkilstorp 2
1637 mtl sk/kr Tyres Stenkilstorp 2
1637 mtl Nils Stenkilstorp 2
1637 mtlbosk sk/kr Måns Äskeryd
1637 mtlbosk sk/kr Sven Äskeryd
1637 mtlbosk sk/kr Lars Äskeryd
1637 mtlbosk sk/kr Olof Äskeryd
1637 mtlbosk sk/kr NN Äskeryd änkan
1637 mtlbosk sk/kr Måns Stenkilstorp
1637 mtlbosk sk/kr Tyres Stenkilstorp
1637 mtlbosk Nils Stenkilstorp ryttare
1637 mtlbosk sk/kr Per Äskeryd soldat
1637 mtlbosk sk/kr Kerstin Stenkilstorp soldathustru

Vänligen,
Olle
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm
(Smol)
Föreningsmedlem
Postat måndagen 23 september 2013 - 21:41  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Nu skall jag se vad som kan hittas om "Stenkelstorp" - det namn jag alltid hört på gården ...men som givetvis från början är efter Stenkil.

1651-02-14
10. Oluf Hansson inlade it Kiöpebref gifwit af Töres i Stenkilstorp, Karin och Ingrid Månsdöttrar Ibidem Dat 7. Juni 650 nog samt med witne bekreftat, hwar de bekenna sig hafwa sålt bte Oluf Hansson sin  Skattegård Stenkilstorp förr 300 daler KopMynt; hwarföre afhände de sig samme hemman  Skattegård aldeles efter det 10 Cap i Jord B.

1651-06-12
12. Item Tor i Stenkilstorp huilcken och hafwer tagit 4 stutar och en fole i 3 åhr, för hwilken 2 stutar sampt folen döde ähro; her till Tor swarar, at de af watusiuka döde rese och fole bröt benet af sig i bråte, säijer och at när de wooro framfödde skulle Petter Wulf dhem äger tagit hafua, at de af watusiuka dödhe blefo, sadhe de sig wilja bewisa med sine grannar å neste ting. (Petter Wulf - sannolikt vid wed Wadstena Ladugård, olles anm)

1651-09-12
8. Jöns i Stenkilstorp förlichte sig med Petter Wulfs hustru Anna Johansdotter om en stut, han betalar henne 5 daler och ger henne en 3-årig stut

1652-06-10
16. Oluf Hansson i Stenkilstorp klagar till Nils och Olof i Eskery för de de brende up it hagh 32 fampnar lngt. De kunde inte hjälpa det och dömdes till 3 marker och sätte upp en ny gärdsgård enl 9 Cap Bygn.b.

1654-06-16
4. Suen Andersson och Anders Persson welb. Gustaf Gotz/ skall nog vara Geete, olles anm) tiänare Citeras 2 resan at swara till de de i wåhras redo in på Månses åker i Stenkilstorp och slogo honom 2 blånat och hygge it blowijte.

1654-09-18
3. Suen Anundsson och Anders Persson welb. Gustaff Gethes tiener Cit. 2. resan at swara Måns i Stenkilstorp till Slagzmåål.

1655-06-18

4. Lars i Suentorp med sin hustro Gunnill Klaga till h. Anna i Stenkilstorp för det hon henne i benken i Kiörkan trengdhe om Långfredagh at hon der igenom fick it dödföt barn; der till h. Anna nekar; Tå framsades h. Marit i Borstorp och h. Karin i Bromesmåla, huilka witna at h. Anna föll på Knä hoss h. Gunnill, men om hon Knukadhe henne wett hon intet; Men h. Gunnill badh henne intet träta sigh; h. Anna nekar hördeligen. Samme dag Klaganden gick från Kiörkan war hon inne på Söre (= Södraholm, olles anm) och fick sigh mat, och intet Klagade sigh, men om afftonen missgickz henne fostret; Uthij dhenna sak Kan Retten intit döma h. Anna at swara her till, uthan remitteras aldeles Under Gudz dom, effter her på ingen beskrefuen lagh i lagboken finnes.

1659-06-15
22. Ambiörn i Stenkilstorp Klager till Per Jonsson i Himmerijket om 27 daler han gaf Måns i Köfnedal på den gårdadel han för inlöst hadhe från Ambiörns broder, Jon b:t denne Pers fadher; begerandes sine peninger igen, effter Jons barn hafua nytta af jorden medh bruket, her till Per swarer, at han sin fiendepart der Uthij will betala; Elliest ähr Ambiörns son Lars i Himmerijket skyldig Pers broder Anders 6 daler i Stedia för sin gårdadel han brukat hafuer, ty tychte Retten best wara, at de 6 dalerna betales till Ambiörn på Anderses wegnar; Will och h. Kirstin som åtte Lars, Pers broder, inlösa den tredie delenpå sine barns wegner, står det henne frit, så hafuer hon hemwist; den fierde delen lofuer Per sig lösa wilja för sin broder Nils, som Utgick till Knecht för denne Per; bekommer altså Ambiörn sine peninger igen på 3 marker nähr.

1660-06-06
30. Anders i Elmeberg, Ebbe i Askemålen, Johan i Stenkilstorp och Olof i Kierren, Sal Bengtz Söhner i Michelstorp begiära Weta sine luther i sin fädrenejord som är 1/3 Michelstorp, at den måtte skiftas emellan dem och deras Styfmoder h. Karin, sampt hennes Barn, 2 Söner och en dotter, hwilke alle om fadren äro Samsyskone; ..........

Anno 1674. 28/9

Sal. Olof Hanssons i Stenkilstorp Omyndige Barns morbröder Swen i Skålerödia och Inge i Michelstorp, tala till deres äldste Sambroder och Målzman Johan i Stenkelstorp, förmenandes honom både sielf, så wäll som tilstädia andre, ofmycket rödia och åthöda bemte Skattehemmanetz tillydande Skog, morbröderna begiärandes at dhe 3ne jans omyndige Syskon, måtte uthj fölningen och der af fallande fordel pro qwota participera; Swaranden och Målzmannen betygar sig 1o till hemmanetz förbättring, både sielf rödia ägorna, som och uplåtet någre andre fälla i så måtto både uprenser mulebetet och ägorna, som och Ärnar fallande halm af fällningen, bruka till Laduhusens reparation och täckning; 2o at han allena af egne Medel uthgiör räntan, och icke det ringaste här till, tagit af sine 3ne Omyndige Syskons arf, Lijkwäll på sin egen bekostnad dhem i desse Swåre tijder, försörjer och upphåller. 3o uthj nästförgångne Winter och store fodertrång skött och framfödt 8.st dhe Omyndige Barns nööt, och hans Boskap är af hunger döder; för hwilcke Skiähl han förmodar allena den ringa båtnad af fälningen åthniuta. Nembden befinner skiäligt, at Swaranden skall och må den Klandrade fälningen och der af fallande nötta Enskijlt behålla, doch at der på Wäxande halm icke af bohle föras, uthan at halmen till gårdens Nytto anwändes efter Jordb. 24. Cap. Och han här efter ingalunda hemmanetz Skog praejuicerligen uthöder.

På Skatteböndernas i Rydh, Eskeryd och Stenkelstorp anhållande, förordnades fougden Lars Nilsson med desse af Nembden, Peder i Barkäng, Gudmund i Falla, och Germund i Notstorp, at besichtiga desse Byars Ägoskilnader nästkommande d. 10. Octobr.

Anno 1677. dhen 12. och 13. Junij
Johan Olofsson i Stänckelstorp, förfråger sigh om Arf, efter sine halfsyskon Olof och Elias Månssöner i Adelöf, hwilcke för 14. dagar sedan äre dödhe blefne, och deras fader Måns i Adelöf lefwer efter, om honom och hans Samsyskon competerar någon Arfz-Rätt, i löst eller fast, med bemde sin Stiugfader, efter ofwanbde hans halfsyskon; Rätten här på Resolverade af Erfdb. 2.cap. § 2. att dhe aflednes Johans halfsyskons fader, Måns Pedersson i Adelöf äger dhem allena Erfwa; hwar med Johan låter sig benöija.


Anno 1678. dhen 26. och 27. Februarij

Johan Jönsson i Kiällewijk, in för Rätten frijwilligt tillstår sigh caverat för den halfwe åhrslöhnen, som hans Syster, Pijgan Kirstin Jönsdotter, genom förlijkning uthfäst, sigh gifwa Östen Jönsson i Stenkelstorp, för det hon hans tienst olagligen förlupet.

Det var allt jag hade om Stenkilstorp i domb.
Roligt att Du börjar gräva i Adelöv. Svårt men intressant.

Vänligen,
Olle
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm
(Smol)
Föreningsmedlem
Postat måndagen 23 september 2013 - 21:52  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Du får min vigselbas om den kan tillföra något. Nedan kommer med notiser för brudarna.

År Dag Källa Brugum f n Brudgum e n Fam namn Gård Brud fn Brud en Gård Krona Anm Sn/Ort
1715 6 sönd e På C:1/1 Sven Äskeryd Maria Linnersdotter utan
1717 06-dec C:1/3 Erik Äskeryd Elin Larsdotter utan
1719 15-nov C:1/5 Henrik Hansson Äskeryd Sara Arvidsdotter med
1721 04-jun C:1/7 Lars Eliasson Äskeryd Ingrid Månsdotter med
1723 19-maj C:1/8 Anders Nilsson Äskeryd Maria Larsdotter Bollarp med änkl
1725 17-maj C:1/10 Sven Börjesson? Stenkilstorp Ingrid Nilsdotter med
1727 26-nov C:1/11 Abraham Nilsson Äskeryd Karin Persdotter med soldat för Äskeryd
1728 03-nov C:1/11 Johan Månsson Stenkilstorp Maria Persdotter med
1734 Die asseras K C:1/15 Sven Johansson Äskeryd Beata Svensdotter Folkarp änka
1735 11-maj C:1/16 Per Månsson Äskeryd Maria Persdotter Äskeryd änka
1735 dom 21 p Trin C:1/16 Jöns Svensson Äskeryd Maria Månsdotter Äskeryd med dräng
1739 14-okt C:1/20 Johan Persson Äskeryd Stina Månsdotter Rudu med
1745 29-dec C:1/24 Nils Persson Äskeryd Ngård Maria Olofsdotter Folkarp med
1750 05-aug C:1/29 Per Eliasson Äskeryd Ngrd Karin Arvidsdotter Kärr sockenman/änka 1 lysning 15/7
1750 dom 21 p Trin C:1/29 Johan Eliasson Äskeryd Ngrd Sigrid Jonsdotter Äskeryd dräng/änka
1751 7? Juni C:1/29 Elias Persson Äskeryd NN Bengtsdotter?
1757 17-jul C:1/34 Jonas Äskeryd Maria Olofsdotter Humlefall dräng bli bonde hos Johan Månsson i Äskeryd
1760 28-dec C:1/37 Johan Eliasson Äskeryd Ma-,, piga (skadat)
1761 13-maj C:1/38 Jacob Johansson Äskeryd Kerstin Persdotter Äskeryd
1762 31-maj C:1/39 Måns Larsson Äskeryd Stina Olofsdotter Nostorp dräng/piga
1762 13-jun C:1/39 Inge Johansson Äskeryd Maria Svensdotter Humlefall dräng/piga
1762 21-sep C:1/39 Jonas Svensson Äskeryd? Katarina Håkansdotter Äskeryd? dräng/piga
1763 02-dec C:1/42 Mårten Persson Äskeryds äg Katarina Larsdotter änkl/piga se text hon tj i Folkarp
1765 19-maj C:1/44 Sven Danielsson Äskeryd Kerstin Olofsdotter Äskeryd dräng/piga

............

År Dag Källa Brugum f n Brudgum e n Fam namn Gård Brud fn Brud en Gård Krona Anm Sn/Ort
1723 09-jun C:1/8 Jonas Larsson Sten Kerstin Johansdotter Äskeryd med
1732 Dom ? C:1/13 Olof Jönsson Björstorp Ingeborg Matsdotter? Äskeryd med (Mårtensdtr?)
1735 11-maj C:1/16 Per Månsson Äskeryd Maria Persdotter Äskeryd änka
1735 dom 21 p Trin C:1/16 Jöns Svensson Äskeryd Maria Månsdotter Äskeryd med dräng
1736 dom Ugate C:1/17 Inge Svensson Mickelstorp Karin Johansdotter Äskeryd med dräng
1736 die 2 Pent.. C:1/17 Jonas Larsson? Björstorp Ingrid? Persdotter? Stenkilstorp med dräng
1737 26-dec C:1/18 Göran Johansson Klöverdals äg Maria Månsdotter Stenkilstorps äg torpare/piga St Åby sn
1738 dom 20 p Trin C:1/19 Elias Jönsson Björstorp Elin Persdotter Äskeryd med dräng
1740 26-maj C:1/20 Olof Larsson Stenstorp Stina Persdotter Äskeryd med dräng
1743 13-mar C:1/22 Anders Danielsson Elin Persdotter Stenkilstorp med dräng
1744 03-jun C:1/23 Jonas Månsson Mickelstorp NN Persdotter Äskeryd med
1748 15-maj C:1/25 Jonas Eliasson Rommeryd Maria Larsdotter Äskeryd med
1750 07-maj C:1/28 Måns Jonsson Mickelstorp Ngrd Maria Persdotter Stenkilstorp Sgrd dräng/piga 1 lysning!
1750 07-maj C:1/28 Olof Bohult, Gränna sn Elin Persdotter Äskeryd Ngrd dräng/piga 1 lysning!
1750 dom 21 p Trin C:1/29 Johan Eliasson Äskeryd Ngrd Sigrid Jonsdotter Äskeryd dräng/änka
1757 05-jun C:1/34 Olof Olofsson Folkarp Annicka Johansdotter Äskeryd med
1761 13-maj C:1/38 Jacob Johansson Äskeryd Kerstin Persdotter Äskeryd
1761 29-nov C:1/38 Jacob Åkesson Stötarp Maria Persdotter Äskeryd kyrkv/änka
1762 21-sep C:1/39 Jonas Svensson Äskeryd? Katarina Håkansdotter Äskeryd? dräng/piga
1763 10-apr C:1/41 Sven Jönsson Glassås Ingrid Håkansdotter Äskeryd dräng/änka se text
1764 26-dec C:1/43 Jöns Svensson Ödeshög Kajsa Johansdotter Äskeryd? dräng/piga gård oläsl?
1765 19-maj C:1/44 Sven Danielsson Äskeryd Kerstin Olofsdotter Äskeryd dräng/piga

Obs att det finns en speciell här också:
http://www.orserum.info/hjalpadelov.htm

Vänligen,
Olle
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm
(Smol)
Föreningsmedlem
Postat måndagen 23 september 2013 - 22:13  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Vincent,
Känner Du till att dessa finns? Jag skrev om dem i SlhF en gång.
Domkapitlet i Linköping EV:1 (1693-1707) Bild 2
Domkapitlet i Linköping EV:2 (1694-1710) Bild 2

Vänligen,
Olle
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm
(Smol)
Föreningsmedlem
Postat tisdagen 24 september 2013 - 20:54  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej igen Vincent,
Möjligen skrev jag ovan att det är ont om längder för Adelöv och då speciellt under grevskapstiden.
Kanske Du själv kollat mantal, men jag valde att lägga in de här gårdarna i mina baser. Håll till godo. Här kommer först 1643.

1643 mtl sk/kr Måns Larsson Äskeryd
1643 mtl sk/kr Brita Andersdotter Äskeryd hu 2
1643 mtl sk/kr Sone Månsson Äskeryd
1643 mtl sk/kr Karin Månsdotter Äskeryd hu
1643 mtl sk/kr Kerstin Andersdotter Äskeryd piga
1643 mtl sk/kr Johan Månsson Äskeryd dräng 4
1643 mtl sk/kr Olof Månsson Äskeryd
1643 mtl sk/kr Sara Månsdotter Äskeryd hu 2
1643 mtl sk/kr Sissela Persdotter Äskeryd hu 1
1643 mtl sk/kr Anders Larsson Äskeryd
1643 mtl sk/kr Ingeborg Jonsdotter Stenkilstorp hu
1643 mtl sk/kr Måns Jönsson Stenkilstorp dräng 2
1643 mtl sk/kr Töres Månsson Stenkilstorp
1643 mtl sk/kr Kerstin Jonsdotter Stenkilstorp hu 2
1643 mtl sk/kr Nils Jonsson Stenkilstorp
1643 mtl sk/kr Bengta Börjesdotter Stenkilstorp hu 2

Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/1 (1643), bildid: A0006955_00066

Vänligen,
Olle


(Meddelandet ändrat av smol 2013-09-24 20:58)
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm
(Smol)
Föreningsmedlem
Postat tisdagen 24 september 2013 - 21:39  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Här 1644 blir det tydligt att mannen heter Måns Bosson och är nämnd ovan. Bo är ett mycket ovanligt namn i trakten.
Andra förändringar syns tydligt.

1644 mtl sk/kr Måns Bosson Äskeryd
1644 mtl sk/kr Brita Andersdotter Äskeryd hu 2
1644 mtl sk/kr Sune Månsson Äskeryd
1644 mtl sk/kr Karin Månsdotter Äskeryd hu
1644 mtl sk/kr Kerstin A? Äskeryd piga 3
1644 mtl sk/kr Olof Månsson Äskeryd
1644 mtl sk/kr Sara Äskeryd hu 2
1644 mtl sk/kr Sissela Persdotter Äskeryd hu 1
1644 mtl sk/kr Anders Larsson Äskeryd
1644 mtl sk/kr Kerstin Äskeryd hu 2
1644 mtl sk/kr Ingeborg Jönsdotter Stenkilstorp hu 1
1644 mtl sk/kr Töres Månsson Stenkilstorp
1644 mtl sk/kr Kerstin Jönsdotter Stenkilstorp hu 2
1644 mtl sk/kr Bengta Börjesdotter Stenkilstorp hu 1
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm
(Smol)
Föreningsmedlem
Postat tisdagen 24 september 2013 - 21:48  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Och 1645

1645 mtl sk/kr Måns Bosson Äskeryd
1645 mtl sk/kr Brita Andersdotter Äskeryd hu 2
1645 mtl sk/kr Sune Månsson Äskeryd
1645 mtl sk/kr Karin Månsdotter Äskeryd hu 2
1645 mtl sk/kr Olof Månsson Äskeryd
1645 mtl sk/kr Sara Äskeryd hu 2
1645 mtl sk/kr Sissela Persdotter Äskeryd hu 1
1645 mtl sk/kr Anders Larsson Äskeryd
1645 mtl sk/kr Kerstin Äskeryd hu 2
1645 mtl sk/kr Arvid N? Äskeryd (knekt?) 1
1645 mtl sk/kr Ingeborg Jönsdotter Stenkilstorp hu
1645 mtl sk/kr Måns Månsson Stenkilstorp 2
1645 mtl sk/kr Töres Månsson Stenkilstorp
1645 mtl sk/kr Kerstin Jönsdotter Stenkilstorp hu 2
1645 mtl sk/kr Gunnel Jönsdotter Stenkilstorp piga 1
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm
(Smol)
Föreningsmedlem
Postat tisdagen 24 september 2013 - 22:43  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Vincent,
Är Du ff med. Nu har jag hittat sladden ;o)

Skrivet in gårdarna från de unika mtl från grevskapstiden, vilka vad jag vet inte är inlagda - trots att jag tjatat i åratal på SVAR. De ligger under Visingsborgs grevskap och innehåller längder från 3 landskap.
Här är nu informationen lite annorlunda. Ihoppusslat tror jag det ger en bild.
Från 1680 och gframåt får Du pussla själv i mtl och med katkemis som jag angav ovan.

1652 mtl sk/kr Måns Äskeryd 3
1652 mtl sk/kr Sune Månsson Äskeryd 2
1652 mtl sk/kr Ingrid Äskeryd hu 2
1652 mtl sk/kr Töres Stenkilstorp 2
1657 mtl sk/kr Nils Sunesson Äskeryd
1657 mtl sk/kr Anna Jonsdotter Äskeryd hu
1657 mtl sk/kr Olof Månsson Äskeryd
1657 mtl sk/kr Brita Äskeryd hu
1657 mtl sk/kr Kerstin Äskeryd änkhu 5
1657 mtl sk/kr Olof Hansson Stenkilstorp
1657 mtl sk/kr Kerstin Stenkilstorp hu 2
1658 mtl sk/kr Nils Sunesson Äskeryd
1658 mtl sk/kr Anna Äskeryd hu
1658 mtl sk/kr Olof Äskeryd
1658 mtl sk/kr Brita Äskeryd hu
1658 mtl sk/kr Kerstin Äskeryd hu 5
1658 mtl sk/kr Olof Stenkilstorp
1658 mtl sk/kr Kerstin Stenkilstorp hu 2

God natt!

Olle
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Vincent Eldefors
(Vineld)
Registrerad användare
Postat onsdagen 25 september 2013 - 06:27  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Jodå, Olle, jag är fortfarande med. Har bara inte hunnit titta till tråden förrän nu och det hade ju hänt en del :-) Tackar så mycket för all intressant information. Det krävs en hel del domboksläsning för att koppla ihop flertalet av dessa personer med de som kyrkböckerna kan ge uppgifter om. Blir väl troligtvis så att jag kommer notera mer än bara de här två gårdarna när jag väl tar itu med dom, känns så meningslöst annars. Får se när det blir av, just nu finns inte riktigt tiden tyvärr.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Margareta Gullström-Linder
(Margareta_gullströmlinder)
Registrerad användare
Postat tisdagen 29 oktober 2013 - 19:22  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej!
Min väninna i Arkansas undrar om någon har någon koppling till följande;
http://www.sweame.org/swedesinILNYMA/descend.php?personID=I63&tree=massachusetts

Tacksam on ni mailar mej gärna i så fall så kan jag vidarebefordra till henne.

margaretalinder@bredband.net

/Med vänlig hälsning,
Margareta
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm
(Smol)
Föreningsmedlem
Postat tisdagen 29 oktober 2013 - 20:30  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej Margareta,
Är inte riktigt säker på vad som menas; Är det släktingar framåt i tiden som önskas, eller vill hon veta mer om anfadern och anmodern?
Vänligen,
Olle Elm
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Margareta Gullström-Linder
(Margareta_gullströmlinder)
Registrerad användare
Postat tisdagen 29 oktober 2013 - 21:10  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej Olle!
1) Yes...if there is someone related to Simon, it could be interesting. We are trying to save his historic farmhouse, that was built in the 1850s and bought by him later, in Massachusetts. (It was used for Swedes and other Scandinavians to socialize in Burlington, Massachusetts. I have a long report about the house, but think you will not really be interested in it. BUT...if we find a family member in Adelov, they might like to see the pictures.)


2) Are there any photos of Simon and/or his family?


3) Is there someone with an already-existing family tree for that family that we could have so that everyone doesn't have to do work that has already been done? (I have not found a tree at Ancestry.com for them, but am not sure we can see all Swedish
trees that may be on there.)
det är detta hon undrar över/Margareta
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm
(Smol)
Föreningsmedlem
Postat onsdagen 30 oktober 2013 - 22:42  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej Margareta,
Nu har jag gjort ett litet anträd till vänninan i Arkansas. Lägger det under Vireda, då jag tyckte tyngdpunkten låg där. Det visade sig också, att det var där hon och jag var släkt

Hälsa vänninan från,
Olle
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Margareta Gullström-Linder
(Margareta_gullströmlinder)
Registrerad användare
Postat fredagen 01 november 2013 - 09:32  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Wooohoooo Olle! Det var DET hon misstänkte att det fanns någon kvar här... Ska försöka få fram det o meddela... jag är inte så bra på datan men ska prova. Tusen, tusen Tack snälla människa ;)
Med vänlig hälsning,
Margareta
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm
(Smol)
Föreningsmedlem
Postat fredagen 01 november 2013 - 10:05  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Varsågod Margareta!

Det tog givetvis en stund att göra forskningen, men jag innehar diverse databaser och egen registrerad tidigare forskning och det underlättar mycket. Varje gång jag hjälper någon, lär jag mig något nytt - då man ofta kommer in på olika sätt i "trädet". Hade t ex inte någon kunskap om att familjen Holst "blandad sig" med lokalbefolkningen

Sänd mig ett mail - Du hittar det i profilen - så får Du en version där standardfraserna är på engelska. Det bör underlätta.

Vänligen,
Olle
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm
(Smol)
Föreningsmedlem
Postat onsdagen 01 januari 2014 - 16:34  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Adelövsbor nämnda under Säby.
Hjälp gärna till!

Vänligen,
Olle Elm
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Harald Nilsson
(Harni)
Föreningsmedlem
Postat tisdagen 28 januari 2014 - 13:49  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Söker efter fader till Karl Albert Gottfrid Johansson f 19040507 i Adelöv,
(C:9 sid 55.)
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Lars Hasselblad
(Hazzel)
Registrerad användare
Postat onsdagen 28 maj 2014 - 10:16  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Johan Johansson Falk d y f 1711- diskuterades 2001 under rubrik Adelöv.
Olle Elm var då inne på att Maria Styrenia, dotter till kh Flisby Johannes Styrenius, tillhörde släkten vilket är helt rätt!
1740 gifter sig i Flisby inspektoren vid Visingsborgs kyrkogods Johan Johansson Falk med Maria Styrenia.
1741-06-21 föds i Stenkilstorp Adelöv dottern Märta Catharina, ett dv är kh Alexander Asping (g med en syster till Maria). C:2 s 73 (81)
Vad som händer med Märta Catharina och ev övriga barn till paret vet jag inte f n.
Vänligen
Lars
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm
(Smol)
Föreningsmedlem
Postat onsdagen 28 maj 2014 - 22:00  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Tiden går Lars Hasselblad

Tack för att Du rapporterar här så att detta blir sökbart!
Vänligen,
Olle
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Michael Erenius
(Micere)
Registrerad användare
Postat lördagen 13 september 2014 - 20:14  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej!

Är det någon som vet vem " herr lieutnanten på Södraholm" (och hans fru tror jag det står)som dör/begravs den 2 advent 1710 är? (b 103/s 193 GID 971.18.63200)
Det finns även en "herr lieutnantens hustru om 74 år" som dör den 23 oktober 1711? Här står dock inte Södraholm angivet(b 104/s195 GID 971.18.300).
Jag frågar då jag försöker finna var och när Michael Bock af Näs och hans hustru Anna Horn af Åminne dör. Michael Bock af Näs anges vara fänrik 1645 vid Jönköpings regemente - men han kan ju ha hunnit bli löjtnant sedan dess. Och om jag inte läser fel i källorna så tillhörde Södraholm Michael Bock af Näs farbror Sven Lindormsson Bock under 1600-talet.
Att det fortfarande till och med 1701 fanns koppling framgår av att Maria Bock "Wälborna frun till Södraholm(tror jag det står)" dör detta år (b100/s 187 GID 971.18.62900) - jag tror att detta bör vara den Maria bock af Näs som föddes 1633-01-02 som barn till Sven Lindormsson Bock af Näs.
Min fråga är om någon kan hjälpa mig att reda ut vem lieutnanten och nas hustru kan vara oc om jag kan utesluta de som möjligen varandes Michael Bock Af Näs och Anna Horn af Åminne.
Med vänlig hälsning
Michael Erenius
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Magnus Hagelin
(Matcauthon)
Registrerad användare
Postat lördagen 13 september 2014 - 22:12  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Om det är "rätt" löjtnant som begravs vet jag inte, men i notisen du nämner står det mycket riktigt att både löjtnanten och hans fru begravs 2:a advent.

Den andra löjtnantshustrun som begravs 1711 är med största säkerhet löjtnant Torbjörn Koppman i Botilstorps hustru.

Jordeboken för 1705 anger fru Maria Bock som ägare till Södraholm.
Jordeboken för 1713 anger Hr Sven Bocks arvingar som ägare.


mvh Magnus

(Meddelandet ändrat av MatCauthon 2014-09-13 22:56)
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Peter Nolskog
(Peter_nolskog)
Föreningsmedlem
Postat torsdagen 20 november 2014 - 00:02  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Letar efter Olof Haborsson, som dog 1755 i Brickarp i Linderås. När han gifte sig i Linderås 1739 med Maja Nilsdotter från Brickarp, uppges han komma från Adelöv. Vid sin död i Brickarp 1755 sägs han vara 43 år och alltså född ca 1712. Det föds ingen Olof Haborsson i Adelöv detta år men väl en 1707 och en annan 1718. Någon som vet ifall någon av dessa är den Olof H. som senare bodde i Brickarp, Linderås?
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Hans Egeskog
(Hasse)
Föreningsmedlem
Postat torsdagen 20 november 2014 - 13:17  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej Peter,

I Östgöta Genealogiska Förenings medlemsblad ÖGF-Lövet nr 115, december 2013, presenterar Maud Lindeberg en utredning där det framgår att Olof Haborsson i Brickarp är identisk med den Olof som föddes 1718 i Gallemålen i Adelöv. Maud har säkert fler uppgifter att komma med i denna sak.

Mvh/
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Pia Lindgren (fd Gudbrand)
(Lillguden)
Registrerad användare
Postat torsdagen 22 januari 2015 - 21:35  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Ska lägga in ny forskning på en person och upptäcker att ana som jag inte har följt färdigt och inser även att jag inte har hennes föräldrar. Trillar över en intressant notis i husförhöret att hon försvinner, efterlyst och återkommer inte. Hon heter Margareta eller senare Maja Nilsdotter född 1759 troligtvis i Hängsten och det finns ju ett sådant under Adelöf. När hon försvinner bor hon i fattighuset. Jag hittar henne inte död på jgf skiva. Det finns en Maria som föds 17590819 men vet inte om det står Hängsten där. 1784 så gifter hon sig med Sven Ingesson Hult. Hon bor då i Kjellvik. Någon som har någon ide hur jag ska gå vidare eller känner till henne?
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Katarina Sohlborg
(Katarina_s)
Registrerad användare
Postat söndagen 22 februari 2015 - 20:34  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Tillfällighetsfynd från 1732 den 24 mars.

Ett ärende gällande hemmanet Åsen, där det nämnes Lars Håkansson i Graven, samt hans hustrus tre systerdöttrars män, Johan Nilsson i Åsen, Nils Svensson i Svartemålen och Pär Pärsson i Stenstorp.

Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1732:1 (1732-1732) Bild 4040 / sid 799 (AID: v655222.b4040.s799, NAD: SE/RA/1311)

mvh Katarina
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm
(Smol)
Föreningsmedlem
Postat söndagen 22 februari 2015 - 22:48  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Lysande Katarina!
Det här får jag kika på i morgon.
Du ser ingen Eskil i sammanhanget?

Vänligen,
Olle
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm
(Smol)
Föreningsmedlem
Postat måndagen 23 februari 2015 - 18:49  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Katarina,
Jag får be om hjälp. Har Svar men är inte van att gå in i materialet.
Kan Du kanske ge lite vägledning "for dummies"
Hur hittar jag denna källa och finns den i digitala Svar?
Vänligen,
Olle
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Katarina Sohlborg
(Katarina_s)
Registrerad användare
Postat måndagen 23 februari 2015 - 20:47  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej Olle. Om man i SVAR under Arkiv skriver Högsta domstolen, så får man upp Nedre justitierevisionen, och så står det att Digitaliserat material finns. Tyvärr händer inget när jag sedan går vidare. Det verkar som om SVAR inte har detta filmat. Jag har hittat det på AD.

mvh Katarina
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Katarina Sohlborg
(Katarina_s)
Registrerad användare
Postat måndagen 23 februari 2015 - 20:51  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Olle. Kolla din mejl.

mvh Katarina
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Olle Elm
(Smol)
Föreningsmedlem
Postat måndagen 23 februari 2015 - 22:12  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Tack Katarina!
Tänk vad roligt när någon hittar och visar, samt är så generös som Du!

Vänligen,
Olle
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Katarina Sohlborg
(Katarina_s)
Registrerad användare
Postat tisdagen 24 februari 2015 - 16:43  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Jag läser mest för egen skull, för att träna. Men så hittar jag ju sånt som jag tänker, det där kan vara bra för någon att veta och det står på ett oväntat ställe. Så tack.

mvh Katarina
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Ingela Samuelsson
(Ingela)
Föreningsmedlem
Postat söndagen 27 september 2015 - 17:08  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej!
Jag har en Greta Catharina Månsdotter Roth född 1834-10-04 i Adelöf.
Är det någon som kan hjälpa mig att hitta hennes föräldrar och syskon skulle vara jätte glad för hjälp.
Tacksam.
Hälsningar Ingela.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Eva Dalin
(Dava)
Föreningsmedlem
Postat söndagen 27 september 2015 - 17:27  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej Ingela.

Eftersom du frågar så antar jag att Greta Catharina inte finns i Adelövs födelsebok detta datum.
Då behövs fler upplysningar för att kunna gå vidare.
Var har du tidigast träffat på henne?

MVH
Eva Dalin
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Ingela Samuelsson
(Ingela)
Föreningsmedlem
Postat söndagen 27 september 2015 - 17:57  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej Eva.
Nu ser jag att jag skrivit fel födelseår det skall vara 1834, och hon finns i Östergötland Rök socken AI:12 sid 169.
Vänligen.
Ingela.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Christina Johansson
(Linnean)
Registrerad användare
Postat söndagen 27 september 2015 - 18:07  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej Ingela

Det finns en Greta Catharina född 1824-10-11 i Adelöv, hon är dotter till Måns Månsson och Catharina Persdotter i Branthälla.

Adelöv C:3 (1789-1826) Bild 265 / sid 519
Adelöv AI:7 (1821-1826) Bild 66 / sid 115

Måns Månsson blir senare soldat Roth i Kärra
Adelöv AI:8 (1826-1831) Bild 112 / sid 206
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Eva Dalin
(Dava)
Föreningsmedlem
Postat söndagen 27 september 2015 - 18:11  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hon står i Rök AI:12 som född 1824.
Det finns en Greta Catharina född i Adelöf 1824 11/10.
Kanske värt att kolla upp henne.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Ingela Samuelsson
(Ingela)
Föreningsmedlem
Postat måndagen 28 september 2015 - 06:42  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Tack till Christina och Eva.
Jag skall följa upp detta i dag.
Hälsningar Ingela.

Skriv ditt meddelande här
Write your message here
Meddelandetext:
Message text
Fetstil Kursiv Understruken Skapa en hyperlänk Infoga en clipart-bild Citera
ß Ü Å Ä Æ Ö Ø ü å ä æ ö ø ç

Användarnamn:
User name:
Information:
Du behöver ett användarkonto för att kunna skriva meddelanden här. Klicka här för mer information.
You need a user account to post messages here. Click here for more information.
Lösenord:
Password:
Alternativ: Aktivera HTML-kod i meddelanden
Gör om webadresser till klickbara länkar
Åtgärd: