Hässleby Ämnen | Startsidan | 1d  3d  7d | Sök
Anbytarvärd | Användarkonto | Logga ut

Anbytarforum » Landskap » Småland » Socknar » Hässleby « Föregående Nästa »

  Diskussion Senaste postare Poster Senaste post
Äldre inlägg (arkiv) till 7.9.2000Ulla Hansson30 2000-09-07 21:41
Äldre inlägg (arkiv) till 4.12.2002Bo Persson30 2002-12-04 23:11
Äldre inlägg (arkiv) till 2004-03-21Roland Hermansson30 2004-03-21 22:33
Äldre inlägg (arkiv) till 2005-04-26Lars-Åke Bengtsson30 2005-04-26 00:22
Äldre inlägg (arkiv) till 2005-09-04Lars-Åke Bengtsson30 2005-09-04 20:51
Äldre inlägg (arkiv) till 2005-12-11Per-Olof Andersson30 2005-12-11 19:13
Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-25eva åsberg30 2006-03-25 20:53
Äldre inlägg (arkiv) till 2007-03-15Gunilla Jonsson.30 2007-03-15 17:46
Äldre inlägg (arkiv) till 12 december, 2007Birgitta Olsson30 2007-12-12 21:02
Äldre inlägg (arkiv) till 01 september, 2008Christina Helmby30 2008-09-01 20:09
Äldre inlägg (arkiv) till 10 september, 2009Bosse Hjälteryd30 2009-09-10 09:23
Äldre inlägg (arkiv) till 19 juli, 2010Sören Rosenqvist32 2010-07-19 13:22
Äldre inlägg (arkiv) till 14 januari, 2011Bo Persson30 2011-01-14 23:44
Äldre inlägg (arkiv) till 06 juni, 2011Solveig Gavik30 2011-06-06 19:38
Äldre inlägg (arkiv) till 13 mars, 2012Jan Liedholm30 2012-03-13 20:02
Äldre inlägg (arkiv) till 16 december, 2012Kent Karlborg30 2012-12-16 15:50
Äldre inlägg (arkiv) till 04 november, 2014Göran Lindgren30 2014-11-04 23:19
  ClosedNya ämnen kan inte läggas till på denna sida.      

Författare Meddelande
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Göran Lindgren
(Smaland598)
Föreningsmedlem
Postat tisdagen 04 november 2014 - 23:34  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hejsan.
Detta inlägg återknyter till anor i Vallnäs, Hässleby sn, och är även detta från en diskussion som var uppe här på forumet 2011.
Forskningen bygger även här vidare på det som då framkom. Catharina Jonasdotter är min ana och får bli proband i denna antavla, som jag också hoppas kan vara till nytta för fler.
Med vänlig hälsning Göran.

1. Catharina Jonasdotter, född 1743 13/9 i Wallnäs norregård, Hässleby sn.

***1***

2. Jonas Danielsson, född 1716/1717*. Död 1798 17/9 i Hammardahl, Karlstorp sn.
(*Åldersuppgiften som uppges om Jonas vid hans bortgång, (86 år), ger 1712 som hans födelseår. Hfl för Karlstorp sn stödjer också detta, då denna arkivalie uppger att Jonas skulle ha varit född i mars månad år 1712. Emellertid visar mtl för Hässleby sn att Jonas fader var ogift år 1713 och 1715, men att han hade en hustru och alltså var gift först år 1716. Jonas borde med tanke på detta vara född tidigast 1716 eller 1717 och med stor sannolikhet då i Wallnäs norregård i Hässleby sn).
Uppväxt i Wallnäs norregård, Hässleby sn. I mtl 1737 stod Jonas omnämnd tillsammans med sina föräldrar under nämnda Wallnäs norregård.

Efter giftermålet blev Jonas och hans familj bönder i Wallnäs norregård. I mtl 1738-1742 stod Jonas och hans fader Daniel noterade för 1/4 mantal vardera av Wallnäs norregård. Jonas finns noterad under Wallnäs norregård även i mtl 1743. Familjen lämnade sedermera Wallnäs norregård och Hässleby sn och i mtl 1746 återfinns Jonas som hälftenbrukare/bonde under Bölö säteri i Karlstorp sn. Mtl 1751 visar att Jonas och hans familj även då var bosatta på Bölö säteri, men under nästföljande år (1752) hade de emellertid flyttat ut på Bölö säteri ägor och torpet Hammardahl. Familjen var torpare i nämnda Hammardahl under åren 1752-1772.
Efter Jonas och hans hustru Maria, övertog dottern Catharina och hennes man torpet Hammardahl.

Gift 1737 10/7 med nästa ana.

Ur vigselboken för Hässleby sn år 1737:
"d.10 Julii Jonas Danielsson i Walnäs och Maria Månsdotter i Sandwijk".

Barn:
Christiern, född 1738 20/1 i Hässleby sn.
Lena, född 1739 29/11 i Hässleby sn.
Catharina, född 1743 13/9 i Hässleby sn, se ana 1.
Daniel, född 1750 18/12 i Karlstorp sn.
Måns, född 1753 8/3 i Karlstorp sn, död 1753 6/6 av massel.

3. Maria Månsdotter, född* 1706 (enl. hfl). Död 1773 15/11 i Hammardahl, Karlstorp sn.
(*Maria uppgavs vara 76 år när hon avled, vilket skulle innebära att hon var född 1697(?) istället. Troligt är nog dock att 1706 stämmer bättre som födelseår, detta eftersom Maria födde barn sista gången år 1753).

I död/begravningsboken för Karlstorp sn inhämtas följande om Maria år 1773:
"Dödde Af Svullnad Sjuka h. Maija Månsdotter ifrån Hammardahl och beg. d.21, 76 År".

Gift 1737 10/7 med föregående ana.

***2***

4. Daniel Nilsson.
Daniel framträder i arkivalierna först år 1713, då han i mtl återfinns som dräng i Wallnäs norregård, Hässleby sn.
I mtl 1715 omnämns Daniel fortfarande som dräng i Wallnäs norregård och i samma mtl framkommer det även att Daniel ”är klåckare”. I mtl 1716 framkommer det att Daniel i Wallnäs norregård nu hade en hustru, (dock till namnet okänd), samt att han åter uppgavs vara klockare.

Daniel och hans familj blev bosatta i Wallnäs norregård. Bönder härstädes. Daniel finns noterad under Wallnäs norregård i mtl 1716-1746. I mtl 1738-1742 stod Daniel och hans son Jonas noterade för 1/4 mantal vardera av Wallnäs norregård. I mtl 1743 uppgavs det att Daniel och hans hustru var ”utan bruk, siukl. och fattige”.
I mtl 1747 omnämns hälftenbrukaren Daniels hustru samt sonen Samuel och dottern Annika under Wallnäs norregård.

I bevarade sockenstämmoprotokoll för Hässleby sn framkommer det att Daniel Nilsson i Wallnäs även var sexman. Han omnämns som sådan på sockenstämman 1729 19/12, 1731 9/12 samt 1732 9/12. Vid sistnämnda sockenstämman erhöll emellertid Daniel avsked från detta förtroendeuppdrag. Daniel var som sexman med och bevittnade/attesterade mantalslängderna för Hässleby sn under åren 1731-1733.

Barn* utan känd moder:
Jonas, född 1716/1717, se ana 2.
Elin
Samuel
Johan
Annika

(*Angående barnen ovan kan det omnämnas att de alla borde vara födda i Wallnäs norregård, Hässleby sn, samt att de återfinns i mtl på bl a följande årtal, Jonas 1737, Elin 1742, Samuel 1744, Johan 1745 (troligen) samt Annika 1747.
I vigselboken för Hässleby sn återfinns Jonas 1737 10/7, Elin 1742 14/11, Johan 1746 20/4 samt Samuel 1750 19/3).
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Lisa Carlie
(Lisa_swede)
Registrerad användare
Postat onsdagen 05 november 2014 - 10:09  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej Göran! Catharina är även min ana genom sonen Daniel. Hennes make har gäckat oss länge och ingen av oss har hittat honom. Hör gärna av dig!
Med vänlig hälsning Lisa
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Karl-Henrik Rydén
(Kalleryden)
Föreningsmedlem
Postat onsdagen 05 november 2014 - 14:33  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Jag vill tacka Göran för att han lagt ut sina intressanta resultat för oss andra att begrunda.
Tack ska du ha,
/Karl-Henrik
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Göran Lindgren
(Smaland598)
Föreningsmedlem
Postat onsdagen 05 november 2014 - 22:08  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej Lisa.

Catharina Jonasdotters make gäckar också mig. Jag har inte kommit fram till någon klarhet om hans härkomst, tyvärr.
Skickar in här på forumet vad jag vet.
Med vänlig hälsning Göran.

8 Jonas Jonsson, född 1750(?). Död 1795 10/7 i Hammardahl, Karlstorp sn.
Torpare i Hammardahl, Karlstorp sn. Jonas och hans hustru Catharina blev bosatta här i Hammardahl efter giftermålet, ty de övertog då detta torp efter Catharinas föräldrar.
Efter Jonas och Catharina kom äldste sonen, Jonas, att övertaga torpet i Hammardahl, se ana 4.

Bouppteckningen efter Jonas omförmälde bl a följande:
"År 1795 den 18de September instälte sig undertecknade uti Torpet Hammardal på Bölö sätteries ägor, uppå anmodan af Enckan Catarina Jonasdotter derstädes, at laga Boupteckning förrätta efter des aflidna kjära man, för detta Jonas Jonasson ifrån Hammardahl, hwilcken igenom döden afled d. _ sidstledne Julii, och lemnade efter sig 4 stycken barn, nembl. sönerne Jonas, Samuel, Anders och Daniel Jonassöner, af hwilcka endast Jonas är myndig och nu personligen närwarande, men de 3ne sidstnämde äro ännu omyndige, hwars rätt at bewaka instälte sig de omyndigas moderbroder bofasta dannemannen Daniel Jonasson i Bredstorp, och som Enckan försäkrade, at hon så redeligen wille upgifwa den befinteliga lilla qwarlåtenskapen, at hon med liflig Ed styrcka kan, att intet något upsåteligen undandölgt är, företogs inventarium i följande ordning och befans som följer nembl. ...".

Gift 1772 (enl. Karlstorp hfl), med nästa ana.

Barn:
Jonas, född 1774 23/9 i Karlstorp sn, se ana 4.
Samuel, född 1778 23/3 i Karlstorp sn.
Anders, född 1781 29/9 i Karlstorp sn.
Daniel, född 1786 8/10 i Karlstorp sn.

9 Catharina Jonasdotter, född 1743 13/9 i Wallnäs norregård, Hässleby sn.
(Döpt 1743 18/9). Död 1796 2/4 i Hammardahl, Karlstorp sn.
Uppväxt i Wallnäs norregård, Hässleby sn, samt på Bölö säteri och i Hammardahl, båda sistnämnda i Karlstorp sn.

Bouppteckningen efter Catharina omförmälde bl a följande:
"År 1796 den 11te Aprill, instälte sig undertecknade uti Torpet Hammardal på Bölö sätteriets ägor, uppå anmodan af Jonas Jonasson därstädes, samt förmyndaren för des 3ne st. omyndige bröder, bofasta dannemannen ärlige och beskiedelige Isac Larsson i Buskebo, at laga Boupteckning förrätta efter den förstnämdes och de omyndigas aflidna kjära moder, för detta Enckan Catharina Jonasdotter ifrån Hammardahl, hwilcken igenom döden afled den 2dre sidst. Aprill, och lemnade efter sig 4 st. barn, nembl. sönerna Jonas, Samuel, Anders och Daniel Jonassöner, af hwilcka endast den älsta sonen Jonas är myndig och nu personligen närwarande sin rätt at bewaka, och å de 3ne sidstnemdes eller de omyndigas wägnar, är nu deras lagligen tillförordnade förmyndare Isac Larsson i Buskebo personligen närwarande deras rätt at bewaka, och som myndige sonen Jonas Jonasson tillika med des kjära hustru Greta Ericsdotter försäkrade at de så redeligen wille upgifwa den lilla befinteliga qwarlåtenskapen, at de med liflig Ed styrcka kan at intet något upsåteligen undandölgt är, företogs inventarium i följande ordning och befans som följer nembl. ...".

Gift 1772 (enl. Karlstorp hfl), med föregående ana.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Bo Persson
(Lincopensis)
Föreningsmedlem
Postat onsdagen 28 januari 2015 - 09:48  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Under Målilla - här och här - diskuteras en del personer från Hässleby, bl.a. hemmahörande i Fagerhult och Hult. Där nämns bl.a. en David Töresson i samband med Fagerhult. Han torde vara son till Töres Joensson och Brita Davidsdotter i Fagerhult, vilka gifte sig omkr. 1648 (mtl). Hustrun är syster till Maria Davidsdotter, vars andre make, Per Olofsson, 1664 köpte en del i Hammarsebo, Målilla sn.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Göran Sollin
(Sollin)
Föreningsmedlem
Postat onsdagen 28 januari 2015 - 12:35  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Jag har tyvärr inte tillgång till SVAR för tillfället, men finns det inte en N.N. Davidsdotter i Hjälmshester på 1640-talet gift med Björn/Börge Persson?
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Karl-Henrik Rydén
(Kalleryden)
Föreningsmedlem
Postat onsdagen 28 januari 2015 - 14:03  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Hej Göran,
Det finns ett Par Björn Persson och Kerstin Davidsdotter i Hjälmshester 1643. Jag hittar dem 1649 i Värkulla.
Mantal 1643,Mantal 1649.
/Karl-Henrik
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Göran Sollin
(Sollin)
Föreningsmedlem
Postat onsdagen 28 januari 2015 - 17:00  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Vid Södra Vedbo härads höstting 1645-11-08 nämns en Peder Börgesson i Karlstorp och David i Fagerhult. Och vid hösttinget 1666-10-08 nämns en Christman Dawidsson i Hammarsebo, David i Sammekulla, Elisabet i Högebro och David Biörsson. Per i Hammarsebo m.fl angående Fagerhult, nog den notis Bo syftar på.

Kan Biörn Persson och Kerstin Davidsdotter vara föräldrar till David Börgesson/Biörsson? Det verkar ju som att även Kerstin Davidsdotter är syster till Maria och Brita, med tanke på att Daniel Dawidsson verkar ha en arvedel i Fagerhult.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Göran Sollin
(Sollin)
Föreningsmedlem
Postat onsdagen 28 januari 2015 - 18:26  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Ett försök till renskrivning:

Enligt Södra Vedbo härads höstting 1666.10.08: ”Samma dagh frammstogh för Rätten Länssmannen Hans Nilsson i Hielmshester fulmechtigh givedh aff Christman Davidsson, Per i Hammarseboda, David i Sammekulla, Elisabet i Högebro och David Biörsson att Tingskiöta och Stångfella dheras Arffueloter uthi Skatterättigheten i Fagerhult och Hessleby Sochen in till Håkan Larsson och Thyress Joensson och haffua här för sin Persson bekommit Nembl. Christman 20 RyksD:r, Per i Hammarseboda 26 RyksD:r, David i Sammekulla 20 RyksD:r, Elisabett i Högebro 16 RyksD:r, David Biörsson 17 RyksD:r. Dhesse föreskrefne Penningar bekände han dhem till fullo nögie dhen första Pennigh medh dhen systa haffua upbutit hwarföre affhände her dhem och dheras arffwingar dheras arffweloter uthi förb:te Fagerhult och dhem tilägnande förb:te Håkan Larsson och Thyress Joensson, halffparten huarthere medh Huss Jordh Skogh Marck Åker och Ängh etc. Inthet undan dragandeh aff alt dhett som ther till ligger och aff ålder liger haffuer, eller her effter, medh retta til… .. till en Ewärdeligh lagfången Egendom nu och i eller tillkommande tider, och haffua förb:te delar waret lagbundne och Lagståndne som S. Lagh befaller. Ty dömbdes dhett kiöpp stadigt och fast. Nogh haffuer förb:te Håkan Larsson och Thyress Joensson uppå sine hustrurs Wegnar föruthne dhett dher Kiöppt haffua huar sib Systerdell sigh förbehåldne”.
Till början på sidanFöregående meddelandeNästa meddelandeLängst ned på sidan Länk till detta meddelande

Göran Sollin
(Sollin)
Föreningsmedlem
Postat torsdagen 29 januari 2015 - 13:01  Ändra meddelande Radera meddelande Skriv ut meddelande   Flytta meddelande (endast Anbytarvärd/Admin)  

Christman Davidsson, Per Olofssons hustru Maria Davidsdotter, Thyre Joenssons hustru Brita Davidsdotter är förmodligen syskon, och barn till David i Fagerhult. David Biörsson/Börgesson är troligen son till Biör/Börge Persson och Kirstin Davidsdotter, som är ytterligare ett syskon. Vad heter Håkan Larssons hustru? David i Sammekulla kan ju vara ett barnbarn till David i Fagerhult. Vet någon mer? Vad har Elisabet i Högebro för patronymikon, och vem var hon gift med?

Skriv ditt meddelande här
Write your message here
Meddelandetext:
Message text
Fetstil Kursiv Understruken Skapa en hyperlänk Infoga en clipart-bild Citera
ß Ü Å Ä Æ Ö Ø ü å ä æ ö ø ç

Användarnamn:
User name:
Information:
Du behöver ett användarkonto för att kunna skriva meddelanden här. Klicka här för mer information.
You need a user account to post messages here. Click here for more information.
Lösenord:
Password:
Alternativ: Aktivera HTML-kod i meddelanden
Gör om webadresser till klickbara länkar
Åtgärd: