Nyttiga länkar

Useful links

We are terribly sorry, but this page is not available in English at this time.

Här tänker vi samla länkar som är nyttiga när man använder Anbytarforum; alltså ingen allmän länksamling, utan länkar till sådana platser som är av mer direkt intresse då man läser meddelanden här.

Föreslå gärna fler länkar i gruppen Ett bättre Anbytarforum - Förslag till förändringar.

Blandade filer
Olika dokument som Anbytarforums användare har bidragit med. För närvarande är samlingen inte så stor.

Socken-Sök
Var ligger socknen? I Socken-Sök får du reda på var en socken är belägen: landskap, härad, län, kommun samt även SCB-kod och till vilket landsarkiv socknen hör.

Porträttfynd
Här samlar man gamla visitkorts- och kabinettsfotografier. Syftet är tvåfaldigt: dels göra bilderna mer tillgängliga och dels försöka identifiera oidentifierade bilder. Skicka gärna in scannade kopior av dina gamla bilder till Porträttfynd.

Tillfällighetsfynd
Har du hittat intressanta uppgifter där man inte förväntar sig att de ska finnas? Då kan du skicka in dem till Tillfällighetsfynd och kanske på så vis ge någon annan forskare en viktig pusselbit.

Namnlistan
Svenska Släktforskarförbundets lista över förnamn, deras ursprung och hur de bör normeras i skrift.

Sveriges församlingar genom tiderna
Skatteverkets förteckning över Sveriges församlingar. Mycket användbar trots flera tyrkfel.

NAD
Nationell Arkivdatabas

SOFI
Ortsnamnsregistret hos Institutet för språk och folkminnen. Här kan man hitta många ortnamn, även på torp, backstugor och liknande.

Google Maps
Länk till karta med södra Sverige - norra Sverige

Lantmäteriet
Historiska kartor med t ex gamla lantmäterikartor eller generalstabskartan från runt sekelskiftet.
Kartsök med moderna kartor och ortnamnssökning.

Blandade småsaker
Länsbokstäver hos Wikipedia

SAOB
Svenska Akademins Ordbok på nätet - ta reda på vad det där gamla ordet egentligen betyder.

Riksantikvarieämbetet
Sökning efter kulturmiljöbilder

LIBRIS
Kungliga bibliotekets allomfattande bokkatalog

    

Större, fria databaser eller liknande

JBGF
Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening - databas med födda, vigda och döda från framförallt Jönköpings län.

Släktdata
Föreningen Släktdata - databas med födda, vigda och döda från framförallt västra Sverige.

DDSS
Demografisk Databas Södra Sverige - databas med födda, vigda och döda från framförallt södra Sverige.

Familysearch
Databasen som innehåller väldigt många sakfel och tokigheter, men ändå är användbar. Bibliotekskatalogen för listor över det material som LDS (mormonerna) låtit mikrofilma.

Centrala Soldatregistret
Sök bland (många av) de indelta soldaterna antagna 1682–1901.

Arkivguiden
Mycket information om arkiv av betydelse för den västkustorienterade forskaren; samt allmän forskingsrelaterad information.

Rotemansarkivet hos Stockholms Stadsarkiv
Databas med en stor mängd stockholmare från perioden 1878 - 1926.